حمایت مبنایی ادیان توحیدی از علم مدرن

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 7-29

ابراهیم آزادگان


عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 7-33

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان


روش‌شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی ـ اجتماعی برای طرح‌های اقتصادی

دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 7-35

مرتضی درخشان؛ مهدی طغیانی


چیستی، امکان و ملزومات فلسفه تطبیقی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 7-27

غلامعلی حدادعادل


دیرینه‌شناسی طرح «دانشگاه اسلامی» در ایران (قبل از انقلاب اسلامی 1357)

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 7-40

قاسم زائری؛ حاجیه محمدعلیزاده


رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 7-30

سیدحسین سراج‌زاده؛ فرشید رحیمی


بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی

دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 7-33

حامد حاجی‌حیدری؛ سیدمهدی دبستانی


بازنمایی غرب در گفتمان اسلام‌ِ احیاشده

دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 7-39

حسین کچویان؛ قاسم زائری


تناقض‌نمای امتناعِ امر اخلاقی در فنّاوری

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 7-24

رضا علیزاده ممقانی؛ پریسا صادقیه


مدلی برای مطالعه «دین‌گریزی» در ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 7-30

علی‌رضا شجاعی‌زند


کاستی‌های دانش روان‌شناسی در ایران

دوره 5، شماره 19، آذر 1391، صفحه 7-26

مسعود آذربایجانی


مطالعه تطبیقی تجربه فرهنگی تربیت مدرس در ایران و آلمان

دوره 5، شماره 18-17، شهریور 1391، صفحه 7-25

عظیمه‌سادات خاکباز


جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 4، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 7-32

سیدمسعود جزایری


درباره فلسفه فرهنگ

دوره 4، شماره 13-12، خرداد 1390، صفحه 7-16

علی‌اکبر رشاد


پیچیدگی‌‌های فرهنگ و گونه‌شناسی مطالعات آن در آموزش‌عالی؛ چارچوبی فرانظری و مفهومی

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 7-40

علی‌نقی امیری؛ حسن زارعی‌‌متین؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


اخلاق داوری علمی

دوره 3، شماره 9-8، خرداد 1389، صفحه 7-19

احد فرامرزقراملکی


نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 7-41

عبدالحسین خسروپناه؛ صالحه یزدانی‌فر