داوران

 

 

اسامی برخی از داوران فصلنامه راهبرد فرهنگ

 

تعلیم و تربیت

دکتر حمیدرضا آراسته
دکتر محمدرضا آهنچیان
دکتر محمود ابوالقاسمی
دکتر یعقوب انتظاری
دکتر حسن بلند
دکتر کیوان بلندهمتان
دکتر محمدحمید جاودانی
دکتر مریم حلی‌ساز
دکتر سیدعلی حسینی‌زاده
دکتر سمیرا حیدری
دکتر بهناز دوران
دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی
دکتر رضا ساکی
دکتر بختیار شعبانی‌ورکی
دکتر علیرضا صادق‌زاده
دکتر سعید ضرغامی
دکتر محمد عطاران
دکتر جمیله علم‌الهدی
دکتر حسن کیانی خوزستانی
دکتر رحمت‌اله مرزوقی

 

جامعه‌شناسی

دکتر حسین ابراهیم‌آبادی
دکتر ابراهیم اخلاصی
دکتر امیر اکبری قمصری
دکتر اسماعیل بلالی
دکتر سلیمان پاکسرشت
دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه
دکتر فاطمه جواهری
دکتر حامد حاجی‌حیدری
دکتر بهزاد دوران
دکتر ابوالفضل ذوالفقاری
دکتر علی ربانی
دکتر ندا رضوی‌زاده
دکتر سیدابو الحسن ریاضی
دکتر قاسم زائری
دکتر سیدحسین سراج‌زاده
دکتر خدیجه سفیری
دکتر علیرضا شجاعی‌زند
دکتر ملیحه شیانی

دکتر رسول صادقی
دکتر غلامرضا صدیق‌اورعی
دکتر محمدرضا طالبان

دکتر فردین علیخواه
دکتر اکبر علیوردی‌نیا 

دکتر نعمت‌اله فاضلی
دکتر محمدمهدی فرقانی
دکتر احمد فیروزآبادی
دکتر محمدامین قانعی‌راد

دکتر عباس کاظمی
دکتر حسین کچویان
دکتر عبدالحسین کلانتری
دکتر مسعود کوثری

دکتر مجید کوششی
دکتر حسن محدثی
دکتر حسین محمودیان
دکتر رحمت‌اله معمار
دکتر سعید معیدفر

دکتر محمد میرزایی
دکتر سیدمحمد میرسندسی
دکتر سیدمحمود نجاتی‌حسینی

دکتر یونس نوربخش
دکتر محسن نوغانی دخت‌بهمنی

 

دین‌پژوهی

دکتر ابراهیم آزادگان
دکتر اصغر آقامهدوی
دکتر سیدحسن اسلامی
دکتر محسن الویری
دکتر حسین بیرشک
دکتر محسن جوادی
دکتر سیدحمیدرضا حسنی
دکتر بهزاد حمیدیه
دکتر رضا داوری اردکانی
آقای سیداحسان رفیعی علوی
دکتر محمد سعیدی‌مهر
دکتر حسین سوزنچی
دکتر امیراحمد شجاعی
دکتر محمد فتحعلیخانی
دکتر محمد فنایی اشکوری
دکتر هادی موسوی
دکتر حمیدرضا نمازی

 

فلسفه/فلسفه علم

دکتر سیدمحمدرضا امیری طهرانی
دکتر مصطفی تقوی
دکتر مالک شجاعی
دکتر محمود مختاری
دکتر علیرضا منصوری
دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی
دکتر حسن میانداری
دکتر ابوتراب یغمائی

 

اقتصاد

دکتر ابوالفضل پاسبانی‌صومعه
دکتر جعفر خیرخواهان
دکتر مهدی طغیانی
دکتر سیدهادی عربی
دکتر مرتضی عزتی
دکتر میثم موسایی

 

علوم سیاسی

دکتر حمید احمدی
دکتر اصغر افتخاری
دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
دکتر رضا سیمبر
دکتر محمدصادق کوشکی
دکتر نجف لکزایی
دکتر سیدعلی محمودی
دکتر سیدعلی میرموسوی

 

مدیریت

دکتر محمد ابویی
دکتر کیومرث اشتریان
آقای مسعود بنافی
دکتر مرتضی جوانعلی‌آذر
دکتر علیرضا چیت‌سازیان
دکتر بهمن حاجی‌پور
دکتر حسن دانایی‌فرد
دکتر اسدالله گنجعلی
دکتر میثم لطیفی
دکتر مجید مختاریان‌پور
دکتر عباس منوریان