بازنمایی غرب در گفتمان اسلام‌ِ احیاشده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

امام خمینی (ره) رهبری انقلاب اسلامی در ایران را به‌عهده داشت که تأثیرات گسترده‌ای بر منطقه خاورمیانه اسلامی و جهان اسلام داشته است. در «گفتمان اسلامِ احیاشده» که او به شکل‌گیریِ آن کمک کرده و در چارچوبِ آن سخن می‌گوید، غرب، به‌شیوه‌ای منحصربه‌فرد، بازنمایی و درواقع، غیریت‌سازی شده و تفاوت‌های ذاتی‌اش با شرق و اسلام مشخص شده است. در این مقاله، با بررسی موردیِ آرای امام خمینی (ره) و آیت‌الله مطهری، نحوه بازنمایی غرب تشریح می‌شود. در این گفتمان، توجه به غرب و غیریت‌سازیِ آن، جایِ خود را به خودسازی و خودشناسی به‌ویژه در آرای امام خمینی (ره) می‌دهد. او به‌دنبال گفت‌وگو با نظریه سیاسی و معرفت‌شناسانه غرب نیست، بلکه مفهوم‌سازی و ایده مبتنی بر خودسازی خود را دنبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the West in Discourse of Revived Islam

نویسندگان [English]

 • Hossein Kachuian 1
 • Qasem Zaeri 2
1 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Imam Khomeini led the Islamic Revolution of Iran, which left widespread impacts on the Islamic Middle East and the World of Islam. In the discourse of revived Islam, whose formation he helped and within whose framework he spoke, West is represented and in fact otherized in a unique method and its essential differences with the East and Islam are specified. Attempts have been made in the present paper to describe the way of representation of the West by studying the viewpoints of Imam Khomeini and Ayatollah Motahari. In this discourse, attention to the West and its otherization is replaced with self-improvement and self-knowledge, particularly in the viewpoints of Imam Khomeini. He is not seeking a dialogue with the political and epistemological theory of the West, rather he is after conceptualization of the idea of self-improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theory of Revived Islam
 • West
 • Modernity
 • Positive Negligence
 • Imam Khomeini
 • Motahari
 • Shariati
 • otherization
 • Self-Improvement