درباره نشریه

 

فصلنامه راهبرد فرهنگ وابسته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز سال 1387 شروع به کار نموده و بر 11  موضوع اصلی متمرکز شده است که عبارت‌اند از: 1-رصد و مهندسی فرهنگی کشور؛ 2- آسیب‌شناسی وساماندهی فرهنگ عمومی؛ 3- هنجارها، ارزش‌ها و باورهای معیار و چگونگی تحقق آن؛ 4- حفاظت از دستاوردهای فرهنگی انقلاب در مقابل هجوم بیگانه؛ 5- پیش نیازها، ملزومات و عوامل مؤثر بر ارتقاء علمی و فرهنگی کشور؛ 6- نقشه جامع علمی کشور؛ 7- تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه، دانشگاه وحوزه؛ 8- تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ 9- پیش‌نیازهای  فرهنگی تحقق  چشم‌انداز 20 ساله کشور؛ 10- چگونگی تعامل با ادیان، فرق و قومیت‌ها؛ و 11- بررسی روندها و جهت‌گیری‌ها در تولید آثار ومصنوعات فرهنگی و هنری     

در کنار شماره‌های عادی، تلاش گردیده تا برخی از موضوعات مانند «علم دینی» (شماره‌های 6 و 32)، «اخلاق پژوهش» (شماره‌های 9-8)، «اخلاق در آموزش عالی» (شماره‌های 9-8)، « تاثیر فرهنگ بر تحولات آموزشی» (شماره‌های 18-17)، «آسیب‌شناسی علوم انسانی» (شماره 19)، «مطالعات راهبردی فنّاوری» (شماره 34)، «فقه نظام‌ساز» (شماره 36) و «جنسیت و ازدواج» (شماره 38) به صورت خاص و در قالب ویژه‌نامه، تدوین و منتشر گردد. ویژه‌نامه‌های دیگری نیز در  دست برنامه‌ریزی و اقدام قرار دارند.

 فصلنامه، مجوز علمی ـ پژوهشی خود را در مورخ 17/8/1388 به شماره 1352/11/3 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نموده است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه می‌گردد.