اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز

تولد و انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ، در امتداد تأسیس و فعالیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است؛ یعنی همان ضرورت‌ها و اقتضائاتی که موجب شکل‌گیری آن شورا شد، در انتشار این نشریه نیز نقش داشته است. اگر بخواهیم فلسفه وجودی و رسالت اصلی شورای مذکور را به صورتی موجز و فشرده بیان کنیم، «ساماندهی فرهنگ و دانش» تعبیر مناسبی خواهد بود. پس این نشریه نیز بر این دو مقوله اساسی تمرکز خواهد داشت.

 اگر چالش‌ها و مشکلات متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را که امروزه جامعه ما با آن روبروست، با نگاهی علمی و جستجوگر ردیابی کنیم و به دنبال علل و ریشه‌های آن باشیم، بی‌گمان با کاستی‌ها و نارسایی‌هایی در ناحیه فرهنگ -  یعنی در قلمرو باورها، ارزش‌ها و هنجارها- مواجه می‌شویم که در پیدایی معضلات مذکور نقش داشته است: فقدان احساس مسئولیت، راحت‌طلبی و تجمل‌گرایی، مدرک‌گرایی و میز‌نشینی، بی‌هویتی و بی‌هدفی، یأس و نومیدی، غرب‌زدگی، مادی‌گرایی، فقدان تفکر سیستمی، ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح جمعی، بی‌توجهی به حقوق دیگران، نبود فرهنگ مشارکت، شتاب‌زدگی، قضاوت‌های غیردقیق و سطحی و غلبه احساس بر عقل، گوشه‌ای از این کاستی‌هاست که مواجهه کارشناسانه و علمی با آنها می‌تواند محیط مساعدی را برای اقدامات اصلاحی و دستیابی به اهداف جمعی فراهم سازد.

از سوی دیگر با آنکه در دهه‌های اخیر جامعه ما در قلمرو بسط دانش و فناوری، شاهد حرکت‌های بالنده و پیشرفت‌های شگرفی بوده، لکن نظام آموزشی و دانشگاهی ما نتوانسته است در این زمینه نقش اساسی خود را به وجه شایسته ایفا کند و از این رو برای رسیدن به جایگاه مناسب، راه درازی در پیش داریم. پیوند ضعیف میان آموزش دانشگاهی و پیش دانشگاهی با زنجیره تحقیقات کاربردی، کاستی‌های نظام آموزشی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و موردنیاز کشور، ناتوانی دانشگاه‌ها در پاسخگویی بهینه به نیازهای اساسی کشور، فقدان نظارت جدی بر فرایند اجرای برنامه‌ها و نیز وجود کاستی‌هایی در زمینه تفکر خلاق و انتقادی، خودباوری، شایسته سالاری، مشارکت گروهی و رقابت سازنده و جدی، از جمله مهم‌ترین خلأها و موانع موجود است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران، کارگزاران، پژوهشگران و اهالی علم قرار گیرد.

با توجه به آنچه ذکر شد، نشریه راهبرد فرهنگ، فعالیت های خود را در راستای نیل به اهداف زیر متمرکز خواهد نمود:

  •  کمک به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در دو عرصه گسترده فرهنگ و دانش
  • ارتقاء دانش علمی دست‌اندرکاران و دانش‌پژوهانِ قلمرو فرهنگ و دانش
  • ساماندهی و ارتقاء فرهنگ عمومی
  • تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه، دانشگاه و حوزه
  • حفاظت از دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در مقابل هجوم بیگانه