جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستادکل نیروهای مسلح

چکیده

جنگ نرم، فراتر از تقابل نظامی دولت‌ها در بخشی از یک جغرافیا است. این جنگ در اذهان و باورها شکل می‌گیرد و در صورت به بار نشستن ترفندهای دشمن، به‌سختی می‌توان جامعه را از آثار آن مصون نمود. برای شناخت جنگ نرم، معیارهای مختلفی وجود دارد و رهنمودهای مقام معظم رهبری، چراغ راهی است که  ماهیت و ابعاد این  نبرد را برای امت اسلامی روشن می‏سازد. در این مقاله با تکیه بر بخشی از  دیدگاه‏های روشنگرانه معظم‌له که مبتنی بر ترسیم علمی و عملی شرایط موجود و تصویرسازی از افق‏های آینده در این حوزه با تکیه بر شناخت جبهه معارض و همچنین شناخت و توسعه توان نیروهای جبهه خودی است، ماهیت جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن، ارائه و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها