حمایت مبنایی ادیان توحیدی از علم مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

چکیده

در این مقاله دو پیش‌فرض اساسی حاکم بر هر پژوهش علمی یعنی ممکن بودنِ شناخت و معقولیت قانونمند پنداشتن جهان و اینکه قوای شناختی انسان قابل اعتماد است و انسان می‌تواند به شناخت از جهان دست یابد، به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ریشه‌ای تعامل دین و علم و حمایت ادیان از علم مدرن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نشان داده می‌شود که ادیان ابراهیمی هم به طریق نظری و هم در عمل در طول تاریخ پیشرفت علم، توانسته‌اند این دو پیش‌فرض اساسی را تبیین نمایند و در ناخودآگاه دانشمندان و دانش‌پژوهان بنشانند. سپس نشان داده می‌شود که طبیعت‌گرایی متافیزیکی از دادن تبیین مناسبی از این دو پیش‌فرض پایه‌ای ناکام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monotheistic Religions’ Fundamental Support for Modern Science

نویسنده [English]

  • Ibrahim Azadegn
Assistant Professor, Department of Philosophy of Science, Sharif University
چکیده [English]

Attempts have been made to study two presuppositions dominating any scientific research as the most radical points in interaction between religion and science and support of religion for modern science, i.e. the possibility of cognition and rationality of considering the world as a lawful and orderly entity and that man’s cognitive senses are reliable and he can achieve cognition of the world. Also it will be demonstrated that during the course of development of science, Abrahamic religions have been able to explain these two presuppositions in theory and practice and establish them in the unconsciousness of scientists and scholars. Moreover, it will be demonstrated that metaphysical naturism is unable to give an appropriate explanation of these two presuppositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Science
  • Monotheistic religions
  • Naturism
  • Plantinga
  • Fixity of Law