دیرینه‌شناسی طرح «دانشگاه اسلامی» در ایران (قبل از انقلاب اسلامی 1357)

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

این مقاله به بحث از تاریخِ ایده «دانشگاه اسلامی» می‌پردازد و نشان می‌دهد که برخلاف تصور اولیه، پیش از انقلاب اسلامی 1357 نیر مباحث مهمی در مورد «دانشگاه اسلامی» مطرح بوده و نخستین بار این پیشنهاد در اواخر دهه سی شمسی مطرح شده است. دست‌کم سه روند اصلی زمینه‌سازِ ظهور اندیشه «دانشگاه اسلامی» در این دوره بوده است: اولاً تداوم سیاست‌های دین‌ستیزانه پهلوی اول در دوره حکومت پهلوی دوم، به‌خصوص نیاز به رخنه در تشکیلات دینی و مقابله با روحانیت انقلابی پس از قیام پانزده خرداد 1342؛ ثانیاً «مسئله فلسطین» و نیاز به‌ترمیم وجهه «اسلامی» ایران در بین کشور‌های اسلامی به‌دلیل همراهی و روابط حسنه حکومت پهلوی با رژیم اسرائیل در جریان جنگ‌های اعراب و اسرائیل؛ ثالثاً پیدایی جریان‌ خودانتقادی در غرب پس از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازاندیشی در علم جدید که منجر به ظهور جریان‌های منتقد تجدد و علم جدید، از جمله سنت‌‌گرایی با محوریت سیدحسین نصر در ایران شد. درنتیجه این سه روند، حکومت پهلوی عهده‌دار پیگیری و تأسیس «دانشگاه اسلامی» شد و روحانیت انقلابی با محوریت امام خمینی (ره)، طی نزدیک به دو دهه قاطعانه با آن مخالفت کردند. مقاله همچنین نشان می‌دهد که نوعی گذار از رویکرد «سیاسی» به «هویتی» در نحوه پیگیریِ ایده «دانشگاه اسلامی» در دوره ماقبل انقلاب اسلامی قابل شناسایی است؛ هرچند انقلاب اسلامی این ایده را به‌شکل «معرفتی» و اساساً برمبنای «علم توحیدی» و با ماهیت و معنای تازه‌ای در انقلاب فرهنگی 1359 پیگیری کرد، اما برخی سازوکارهایِ پیشینِ پیگیری این طرح، در دوره مابعد انقلاب اسلامی نیز تداوم یافت. شیوه انجام این مطالعه، بهره‌گیری از جهت‌گیری فوکو در مطالعات تاریخی با تکیه بر روش دیرینه‌شناسی است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archeology of Idea of 'Islamic University' in Iran

نویسندگان [English]

  • Qasem Zaeri 1
  • Hajiyeh Mohammad Alizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Theran
2 MA Student, Department of Sociology Shahed Univesity
چکیده [English]

The present paper is an attempt to study the history of the idea of 'Islamic University'. Contrary to what is commonly perceived, the idea of 'Islamic University' existed before the 1979 Islamic Revolution, which was put forth for the first time in late 1950s. At least three trends prepared the grounds for the emergence of the idea of 'Islamic University' during this period: first, anti-religious policies of the Pahlavi I and Pahlavi II regimes, particularly the need to infiltrate the religious organizations in order to confront the revolutionary clerics after the 1963 Uprising; second, the issue of Palestine and the need to repair Iran’s Islamic image among Muslim countries to thwart the effects of the regime’s warm relations with the Israeli regime in the course of the Arab-Israeli wars; and third, the emergence of the self-criticism trend in the West in the post-Second World War era and the necessity of revising modern sciences, which led to the emergence of critical trends against modernity and modern sciences, including traditionalism with the pivotal role of Seyed Hussein Nasr in Iran. As a result of these three trends, the Pahlavi government tried to establish an 'Islamic University', while the revolutionary clerics, led by Imam Khomeini, opposed it for about two decades. The findings of this research also indicate that a kind of transition from political approach to identity approach to persuasion of the idea of 'Islamic University' took place in the pre-Revolution era. In the post-Revolution era, the idea was followed through epistemological approach in search of monotheistic sciences within a new semantic framework reflected in the 1980 Cultural Revolution. However, some of the former mechanisms for the follow-up of this plan were pursued in the post-Revolution era. The present study was conducted through Foucault’s approach to historical studies focusing on archeological method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic University
  • Archeology
  • Modern Science
  • Traditionalism
  • Pahlavi Government
  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini