دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، خرداد 1401، صفحه 1-220 (بهار 1401) 
سرنوشت آکادمی مرتونی در عصر تجاری‌سازی و نئولیبرالیسم علمی

صفحه 63-93

آرش موسوی؛ محمدامین برادران نیکو؛ ناصر علی عظیمی


نگاشت نظام مسائل سیاستگذاری تولید علم نافع

صفحه 95-136

صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ جمیله علم‌الهدی؛ محمد مهدی طهرانچی؛ محمود ابوالقاسمی


تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

صفحه 137-165

سید سعید منجم‌زاده؛ ابوالقاسم نادری؛ ناهید پوررستمی؛ غلامرضا گرایی‌نژاد