سرنوشت آکادمی مرتونی در عصر تجاری‌سازی و نئولیبرالیسم علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

عقبه تاریخی گفتمان تجاری‌سازی تحقیقات علمی در دنیا با پایان جنگ سرد گره خورده است. در این نقطه تاریخی، نهادهایی که در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن در خلال جنگ سرد برای هدایت، بسترسازی و مدیریت فعالیت‌‌های علمی و فنّاورانه به‌وجود آمده بودند، به‌تدریج وارد دورانی از پیکربندی مجدد شدند. روایت افراطی نئولیبرال از این گفتمان از اواسط دهه 1980 میلادی همواره مطرح بوده و تغییرات عمیقی را در سازمان و عملکرد نهاد علم بر جا گذاشته است. واضح‌ترین این تحولات عقب‌گرد دولت‌‌ها از حمایت مالی وسیع از دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌‌های عمومی بوده است. همزمان با این عقب‌گرد، در دهه 80 در ایالات‌متحده، برای اولین بار در طول چند دهه، میزان حمایت بخش خصوصی از تحقیقات از حمایت دولت فدرال پیشی گرفت. مقاله حاضر نسبت موج نوین تجاری‌سازی تحقیقات علمی را با ‌هنجارهایی می‌سنجد که توسط جامعه‌شناس مشهور آمریکایی، رابرت کِی مرتون، برای توصیف فضائل اساسی آکادمی مطرح شده است. تحلیل عمیق از این نسبت به ما نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی جدید ناشی از بازاری شدن علم در تقابلی جدی با ‌‌هنجارهای مرتونی هستند و بنابراین همان‌قدر که موج تجاری‌سازی به پیش می‌راند، باید منتظر فروپاشی آکادمی به‌معنای مرتونی آن باشیم.

کلیدواژه‌ها