دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 1-220 
اصول و روش‌های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان‌شناختی مکتب اسلام

صفحه 93-119

محمدشریف طاهرپور؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ خسرو باقری؛ حسن نقی‌زاده