دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آذر 1394، صفحه 1-204 
مدل نظام نوآوری محصولات فرهنگی

صفحه 37-72

فرهاد نظری‌زاده؛ فرزانه میرشاه‌ولایتی


پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده‌ اصلی

صفحه 99-125

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی؛ خدیجه سلمانی