دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، اسفند 1398، صفحه 1-232 
سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 103-147

10.22034/jsfc.2020.91497

آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات این شماره در موضوع «فلسفه آموزش عالی» با همکاری پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.