دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، خرداد 1401، صفحه 1-220 (بهار 1401) 
سرنوشت آکادمی مرتونی در عصر تجاری‌سازی و نئولیبرالیسم علمی

آرش موسوی؛ محمدامین برادران نیکو؛ ناصر علی عظیمی


نگاشت نظام مسائل سیاستگذاری تولید علم نافع

صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ جمیله علم‌الهدی؛ محمود ابوالقاسمی


تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

سید سعید منجم‌زاده؛ ابوالقاسم نادری؛ ناهید پوررستمی؛ غلامرضا گرایی‌نژاد