باسمه سبحانه و تعالی

توجه پژوهشگران و مؤلفان ارجمندی را که قصد ارسال مقاله به فصلنامه راهبرد فرهنگ دارند،

به نکات مهم زیر جلب می‌نماید:

1. بنا بر تصمیم اخیر شورای سردبیری فصلنامه، از این پس بابت داوری اولیه مقالات 30,000 تومان، بابت داوری نهایی 100,000 تومان و بابت پذیرش مقاله، 200,000 تومان از نویسندگان محترم دریافت می‌گردد.

اخذ وجوه فوق، مربوط به مقالاتی است که از تاریخ یکم دی‌ماه 1397 به بعد دریافت خواهد شد. لذا بابت مقالاتی که قبل از این تاریخ ارسال شده و اکنون در مرحله داوری اولیه یا داوری نهایی است، وجهی دریافت نمی‌شود.

اطلاعات شماره حساب نزد بانک سپه به‌نام تدارکات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل می‌باشد:

شماره کارت: 5892101145174260

شماره حساب: 268301432504

شماره شبا: IR32 0150 0000 0026 8301 4325 04

2. لازم است همراه با ارسال مقاله، فیش واریزی بابت داوری اولیه (30,000 تومان) نیز ارسال گردد، در غیر این صورت مقاله عودت داده می‌شود

3. جهت ارتباط با دفتر فصلنامه فقط از طریق پیام‌نگار فصلنامه (rahbordefarhang@gmail.com) اقدام نمایید.

شماره جاری: دوره 12، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 1-160 (مقالات این شماره در موضوع «فلسفه آموزش عالی» با همکاری پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.)