باسمه سبحانه و تعالی

توجه پژوهشگران و مؤلفان ارجمندی را که قصد ارسال مقاله به فصلنامه راهبرد فرهنگ دارند،

به نکات مهم زیر جلب می‌نماید:

1. بنا بر تصمیم شورای سردبیری فصلنامه، بابت داوری اولیه مقالات 50,000 تومان، بابت داوری نهایی 200,000 تومان (هر داوری 100.000 تومان) و بابت پذیرش مقاله، 300,000 تومان از نویسندگان محترم دریافت می‌گردد.

اطلاعات شماره حساب نزد بانک مرکزی به‌نام شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل می‌باشد:

شماره حساب: 420100004101024400200002

شماره شبا: IR42 0100 0041 0102 4400 2000 02

2. لازم است همراه با ارسال مقاله، فیش واریزی بابت داوری اولیه (50,000 تومان) نیز ارسال گردد، در غیر این صورت مقاله عودت داده می‌شود

3. جهت ارتباط با دفتر فصلنامه فقط از طریق پیام‌نگار فصلنامه (rahbordefarhang@gmail.com) اقدام نمایید.

شماره جاری: دوره 15، شماره 57، خرداد 1401، صفحه 1-220 (بهار 1401) 

سرنوشت آکادمی مرتونی در عصر تجاری‌سازی و نئولیبرالیسم علمی

صفحه 63-93

آرش موسوی؛ محمدامین برادران نیکو؛ ناصر علی عظیمی


نگاشت نظام مسائل سیاستگذاری تولید علم نافع

صفحه 95-136

صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ جمیله علم‌الهدی؛ محمود ابوالقاسمی


تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

صفحه 137-165

سید سعید منجم‌زاده؛ ابوالقاسم نادری؛ ناهید پوررستمی؛ غلامرضا گرایی‌نژاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان