نویسنده = کارینه طهماسیان
اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی

دوره 11، شماره 42، شهریور 1397، صفحه 33-59

10.22034/jsfc.2018.82695

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ هی سو چون؛ مریم جمشیدی سییانکی


عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 7-33

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان


ارزش‌های فرزندپروری مادران‌کودکان 3 تا 5 ساله؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 121-148

مریم حلی‌ساز؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ فریبا حسنی