طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه مازندران

2 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

صنایع خلاق و فرهنگی یکی از سریع‌ترین بخش‌های رشدکننده در سطح جهانی است. پیش‌بینی می‌شود که این بخش در سال‌های آینده نقش بیشتری را در اقتصاد دنیا بازی کند. رشد روزافزون این صنایع، علاوه‌بر نتایج اقتصادی، تأثیرات و پیامدهایی را به‌دنبال خواهند داشت که به مراتب از نتایج اقتصادی در سطح بنگاه مهم‌تر است. تغییر هویت، تغییر سبک زندگی، رویکرد جامعه به استقلال ملی و مواردی از این‌قبیل، از جمله اثرات صنایع خلاق می‌تواند باشد. بنابراین، نظام حاکمیتی باید با ایجاد سازوکاری به پایش پیامد‌ها و اثرات صنایع خلاق بپردازد.
این پژوهش با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد و مصاحبه با خبرگان و به‌کار بردن چارچوب استانداردشده سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی به ارائه نظام پایش اثرات صنایع خلاق متناسب با نظام ارزشی ایران پرداخته است. سه مقوله اصلی شامل پایش اثرات سیاسی صنایع خلاق، اثرات صنایع خلاق بر توسعه ملی و اثرات هویتی صنایع خلاق و پانزده مفهوم محوری ذیل این سه مقوله، شناسایی شدند. در انتها نیز با استفاده از روش دلفی فازی، اعتبارسنجی یافته‌های پژوهش، انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها