مبناگزینی‌های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» تأملی است در فلسفه ‌تعلیم و تربیت که طی آن به وارسی و نقد مبانی معرفتی نظام آموزشی ایران پرداخته است. نظام آموزش عالی در ایران حسب تلقیِ آن مقاله، مبناگرایانه و تاریخی است و لذا مانع رشد ظرفیت‌های فکری کنش‌گران این عرصه، یعنی استاد و دانشجو بوده است و راه‌ درمان آن نیز تغییر و انتقال به گفتمان جغرافیاگرایی است.
مقالة حاضر در واقع مروری است بر مقاله ‌مذکور و در مقام نقد آن مدعی است که اولاً بر پشتوانه‌های نااستواری تکیه کرده و ثانیاً به آنچه از گفتمان پست‌مدرن در این باب اخذ نموده نیز پایبند نمانده است و لذا نتوانسته مصداق مطابقی از رهیافت مورد توصیه خود باشد. این ناهمراهی و خلاف‌آمد‌ها خود را در سطوح مختلف و در جای جای مقاله نشان داده‌اند و لذا معروض نقد‌های نظری و مفهومی ما واقع شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inevitable Adoptions of Fundamental by Evaders of Fundamental: A Critique of Article Intitled “University in the Mirror of History or Geography”

نویسنده [English]

  • Alireza Shojai-zand
Associate Professor, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The article titled “University in the Mirror of History or Geography” is a reflection on philosophy of education which critically studies the epistemological foundations of education system in Iran. Iran’s education system, according to this article, is fundamentalist and historical and hence it is an obstacle in the way of the growth of intellectual activists of this field, i.e. professors and students, and, the solution is change and transfer to geographism discourse. The present study is a review of the said article. In criticizing the said article, the contention of this writing is that, firstly, it has relied on instable supports; and secondly, it has not remained committed to what it has borrowed from postmodernism in this regard, and, hence, it has failed to be a compatible referent of the approach it recommends. The incompatibilities and incongruences are visible on different levels in various parts of the article, and, hence, they have become subject to theoretical and conceptual criticism of the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gilles Deleuze
  • Historical Fundamentalism
  • Geographism
  • Philosophy of Space
  • Rhizomatic Epistemolo-gy