گونه‌شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌‌بوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد ارتباطات، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 دانشیار جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چکیده

شبکه‌های‌ اجتماعی، رسانه‌های‌ جدیدی هستند که به هر فردی امکان می‌دهند تولیدکننده پیام باشد و افراد از این طریق می‌توانند ابعاد مختلف زندگی و سبک زندگی خود را با به اشتراگ‌گذاری تصاویر و متون نمایش دهند. هدف از این تحقیق ارائه یک گونه‌شناسی از بازنمایی سبک زندگی توسط جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌‌بوک است.
این کار از طریق تحلیل محتوای کیفی بر روی صفحه فیس‌بوک 44 نفر از جوانان 18-35 ساله که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد.
یافته‌های‌ پژوهش حاکی از آن است که افراد در فیس‌بوک، سبک‌زندگی خود را عمدتاً براساس پنج مؤلفه سبک پوشش و آرایش، اوقات فراغت، روابط بین‌فردی، سبک تغذیه و دکوراسیون منزل نشان می‌‌دهند. با توجه به تأکید افراد در بازنمایی هر یک از این مؤلفه‌ها، سه گونه از بازنمایی سبک‌زندگی در فیس‌بوک جوانان ایرانی تفکیک و شناسایی شد: گونه خودنما، گونه فراغت‌نما و گونه روابط‌‌‌نما. گونه خود‌‌نما، خود به سه دسته بدن‌‌نما، پوشش‌‌نما و تخصص‌‌نما تقسیم می‌‌شود. فراغت‌‌نماها نوعی از بازنمایی شاد و فراغتی از زندگی خود دارند و گونه روابط‌‌نما، سبک زندگی خود را در جمع و در کنار دیگران بازنمایی می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها