مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد گروه روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت‌های محتمل هنگام مواجهه با موقعیت‌‌های اخلاقی در فضای مجازی در مقایسه با دنیای واقعی است.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه کاربران بزرگسال فضای مجازی در ایران تشکیل می‌دهند. حجم نمونه مورد نظر شامل 365 نفر است که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. به‌منظور این مقایسه، طراحی 16 سناریوی کوتاه داستانی (4 جفت جنسیتی و 4 جفت مشترک) توسط پژوهشگر به شکلی صورت گرفت که هر جفت سناریو موضوع خاصی در حوزه اخلاق روابط را، یک بار در فضای مجازی و بار دیگر در دنیای واقعی می‌سنجد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند دراغلب موضوعات اخلاقی مطرح‌شده ـ برای مثال خیانت، دزدی، حریم خصوصی و موارد دیگر ـ تفاوت معناداری میان نحوه مواجهه و قضاوت اخلاقی افراد در دو فضای مجازی و واقعی به‌چشم می‌خورد. میزان این تفاوت با توجه به نوع موضوع اخلاقی دچار تغییر شده ولی جز در پاره‌ای موارد جزئی تحت تأثیر متغیرهای فردی قرار نمی‌گیرد.
می‌توان گفت به‌دلیل برخی ویژگی‌های فضای مجازی مثل گمنامی، برون‌رفت از حیطه کنترل بیرونی و موارد دیگر، افراد در فضای مجازی به شکلی سهل‌گیرانه‌تر با موضوعات اخلاقی مواجه شده و پایین‌تر از سطح استانداردهای اخلاقیِ معمول خود رفتار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Types of Confrontation of People with Ethical Situations in Cyberspace and Real World

نویسندگان [English]

  • Ma’sumeh Taqadusi 1
  • Mohammad Ali Mazaheri 2
  • Omid Shokri 3
  • Abbas Zabihzadeh 4
1 MA General Psychology, Shahid Beheshti University
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Shaheed Beheshti University
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti University
4 PhD Student (Clinical Psychology), Department of Psychology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present research aims to study the probable differences between confrontation with ethical situations in the cyberspace and in the real world.
The statistical population of this research included all adult users of cyberspace in Iran. The sample included 365 users who were selected through available sampling method. 16 short story scenarios (4 gender couples and 4 common couples) were developed by the researcher in a manner that each couple assessed a specific subject in the field of ethics once in the cyberspace and once in the real world.
The findings of the research indicate that in most proposed ethical cases – for instance betrayal, theft, privacy, etc. – there is a significant difference in type of confrontation and ethical judgement of users in the virtual and real worlds. The level of this difference varies depending on the nature of ethical subject, but except in minor cases, it is not affected by individual variables. Due to specific characteristics of the virtual world, such as anonymity, being out of control and other features, people in the cyberspace are more liberal regarding ethical issues and behave below their usual ethical standards.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethic
  • Ethical Judgment
  • Internet
  • Cyberspace