بررسی تقابل دو رویکرد مشروعیت‌‌بخش و مشروعیت‌‌زدا در سینمای ایران (1392-1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

سینما به‌عنوان یک هنر ـ رسانه، هم بازتاب واقعیت‌‌های‌ جامعه‌‌ است و هم می‌‌تواند نقشی جریان‌‌ساز داشته و تأثیرات اجتماعی ایجاد کند. از سوی دیگر، مسئله مشروعیت، موضوعی مهم در جامعه‌‌شناسی سیاسی و مباحث قدرت محسوب می‌‌شود. سینما این ظرفیت را داراست که در راستای افزایش مشروعیت نظام حاکم عمل کند و یا موجب مشروعیت‌‌زدایی از قدرت مستقر گردد. ما برآنیم تا با استفاده از نظریات صاحب‌‌نظران حوزه مشروعیت و خصوصاً دیوید بیتهام و مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی، مقولات و مفاهیم مطرح در دو رویکرد مشروعیت‌‌بخش و مشروعیت‌‌زدا را در سینمای ایران شناسایی کنیم و رویکرد غالب را تشخیص دهیم.
برای نیل به هدف پژوهش، 13 فیلم مورد تحلیل قرار گرفته است: سه فیلم پرفروش و دو فیلم برگزیده در جشنواره فیلم فجر در سال‌‌های‌ 1390 الی 1392. عناصر رویکرد مشروعیت‌‌بخش از این قرارند: حقانیت نظام، وحدت ملی، دفاع مقدس، خانواده‌‌گرایی و مقابله با استکبار جهانی. برخی از عناصر رویکرد مشروعیت‌‌زدا عبارت‌اند از: ناکارآمدی و فساد نظام، بی‌‌عدالتی قضایی، فقدان آزادی، ضعف جامعه مدنی، عدم حمایت از حقوق زنان، مهاجرت، ضدیت با جنگ، پوچ‌‌گرایی، اخلاق سکولاریستی. در مجموع، تنها در دو فیلم، غلبه با رویکرد مشروعیت‌‌بخش بوده و می‌‌توان نتیجه گرفت که رویکرد حاکم بر سینمای معاصر ایران، رویکرد مشروعیت‌‌زداست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Confrontation of Legitimation and Delegitimation Approaches in Iranian Cinema (2011-2013)

نویسندگان [English]

 • Abulfazl Zulfaqari 1
 • Mozhdeh Pourmohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Shahed University
2 MA (Sociology), Shahed University
چکیده [English]

As an art-media, cinema is a reflection of the realities of the society and at the same time it can play a role in creation of currents leaving social impacts. On the other hand, the issue of legitimacy is an important subject in political sociology and studies of power. Cinema is capable of acting in line with the augmentation of the legitimacy of the ruling system or causing the delegitimation of the established power. Attempts have been made in this paper to identify the categories and concepts in the said two approaches of legitimation and deligitimation in the Iranian cinema to identify the dominant approach. The problem has been studied, based on qualitative content analysis, within the framework of the theories about authority in the field of legitimacy particularly the ideas of David Beetham.
Thirteen films have been analyzed in this study: three bestselling and two selected films in the Fajr Film Festivals in 2011 and 2013. The elements of the legitimation approach are as follows: rightfulness of the system, national unity, Sacred Defense, familyism and confrontation with the global arrogance. Some of the elements of delegitimation approach are: inefficiency, corruption of the system, judicial injustice, lack of freedom, weakness of civil society, the lack of protection of women’s rights, immigration, opposition to war, nihilism and secularistic ethic. Overall, the legitimation approach was the dominant in only two films and hence it may be concluded that the dominant approach in contemporary Iranian cinema is the delegitimation one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • legitimacy
 • legitimation
 • delegitimation
 • content analysis
 • Cinema
 • David Beetham
 • The Expelled 3
 • Separation between Nader and Simin
 • Golden Collars