حریم خصوصی در پژوهش‌های معطوف به انسان بر مبنای آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی‌ارشد مدرسی معارف اسلامی

چکیده

حریم خصوصی از مباحث مهم و عام اخلاق است که در حوزه اخلاق حرفه‌ای به ویژه اخلاق پژوهش چالش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. همچنین تحولات علمی باعث شده‌اند که انسان و سوژه انسانی در معرض پژوهش‌ها وآزمون‌های مختلف قرارگیرد و به لحاظ پیشرفت‌های فنی نیز امکان دسترسی، ذخیره و بازیافت حجم انبوهی از اطلاعات میسر شده است. از جمله مهم‌ترین پژوهش‌های معطوف به سوژه انسانی می‌توان از تحقیقات بالینی پزشکی، بررسی‌های ژنتیکی، مطالعات روان‌شناختی، علوم اجتماعی، علم کلام و الهیات نوین و پژوهش‌های اخلاق کاربردی نام برد.
در این مقاله پس از بررسی مفهوم حریم خصوصی، با نظر بر پژوهش‌های معطوف به سوژه انسانی، معضله حریم خصوصی در فرایند پژوهش براساس آموزه‌های اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد. در حالت معمول، حق افراد بر صیانت از حریم خصوصی‌شان نباید در تعارض با تحقیق قرار گیرد، چرا که اصل بر این است که اطلاعات و یا نمونه‌های گرفته شده از افراد به ضرر خودشان استفاده نمی‌شود. ولی در شرایطی که این اطلاعات یا نمونه‌ها در تحقیقاتی به کار رود که از تسلط فرد خارج است، ممکن است محدودیتی برای حفظ حریم خصوصی ایجاد کند که این امر با اخذ رضایت آگاهانه از فرد و یا با سیاست‌های حفاظتی مؤسسه‌های پژوهش قابل جبران است. به هر روی مهم‌ترین عامل در حفظ حریم خصوصی تقوی و پارسایی محقق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privacy in Research on Human Subjects Based on the Islamic Teachings

نویسندگان [English]

  • Liela Afshar 1
  • Ali Nemati 2
1 Physician and PhD Student (Medical Ethics), Shiraz Medical University
2 MA Islamic Teachings (Majoring in Islamic Ethics)
چکیده [English]

Privacy is among significant general issues of ethics which has created lots of challenges in the field of professional ethics, particularly in the field of ethics in research. Scientific developments have exposed human beings and human subjects to different investigations and tests, while due to technical advancements, access, storage and retrieval of a great volume of data has become possible. Among the most important researches related to human subject one may mention medical clinical studies, genetic, psychological, social and modern theological studies and applied ethical investigations.
The present article is an attempt to study the concept of privacy within  the studies related to human subject and the problem of privacy in the process of research. Islamic teachings. Under normal circumstances, the people’s right to protection of their privacy should not contradict research, for basically it is understood that the data or the sample taken from the people is not used against them. But when these data or samples are used in the studies which are out of control of the people, it may infringe upon their privacy which can be compensated through getting the conscious consent of the concerned person or through protective policies of the research institute. However, the most important factor in protection of privacy is the piety and virtue of the researcher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • Human Subject
  • Piety of Researcher