مسئله ارجاع به معاصران در اخلاق پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

ارجاع ندادن برخی از پژوهشگران به آثار معاصران خویش، از آسیب‌های جدی در عرصه پژوهش به شمار می‌رود. این کسان به دلایلی از نام بردن نوشته‌های محققان هم‌روزگار خود می‌پرهیزند. عمده دلایل عدم ارجاع به معاصران عبارت‌اند از: 1. بی‌خبری، 2. بی‌اعتمادی، 3. رقابت، 4. نفرت، 5. ملاحظات دوستانه، و 6. خودبزرگ‌بینی. این کار با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، افزون بر آنکه از نظر اخلاقی خطا است، در درازمدت به فقر علمی می‌انجامد و موجب داوری منفی دیگران می‌شود و پیامدهایی دارد که به سود هیچ کس، حتی کسانی که دست به این کار زده‌اند، نیست. برخی از پیامدهای چنین رفتاری عبارت‌اند از: 1. آغاز از صفر، 2. کلی‌گویی، 3. عدم ارجاع متقابل، 4. فقر عمومی در زمینه منابع، 5. داوری منفی جوامع علمی دیگر، و 6. بدنام شدن کسانی که این شیوه را دنبال می‌کنند. به همین سبب لازم است که محققان در عرصه پژوهش، ملاحظات شخصی خود را کنار گذاشته، به معاصرانی که آثاری جدی تولید کرده‌اند، ارجاع دهند. این کار چه با معیارهای منفعت‌طلبانه بررسی شود و چه با معیارهای اخلاقی، به سود محققان و جامعه علمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Issue of Referencing to Contemporaries in the light of Ethics in Research

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Islami
Associate Professor, University of Religions and Religious Sects
چکیده [English]

Refrainment of some scholars from quoting their contemporaries in their writings is among serious impediments of the field of research. Due to some reasons, they refrain from quoting their contemporary scholars. The main reasons for refraining from quoting the contemporaries are: 1. Unawareness; 2. Mistrust; 3. Competition; 4. Hatred; 5. Friendly considerations; and 6. Self-aggrandizement. Due to whatever reason that it may take place, besides being ethically wrong, it will lead to scientific poverty and negative judgment of others in the long run, with consequences that are not in the interest of anybody including those who commit such acts. Some of the consequences of such acts are: 1. Beginning from square one, 2. Generalization; 3. Lack of mutual reference; 4. General poverty in the field of references; 5. Negative judgment of other scientific communities; and 6. Defamation of those who use such methods. Hence it is obligatory on the part of researchers to set aside their personal considerations and quote their contemporaries who have produced serious works. This procedure, either on the basis of utilitarian criteria or ethical values, is in the interest of researchers and the scientific community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics in Research
  • Ethics of Writing
  • Production of Knowledge
  • Veil of Contemporariness
  • Promotion of Knowledge