ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تمدن اسلامی با تشکیل حکومت نبوی فرآیند شکل‌گیری و توسعه خویش را آغاز کرد. اما آنچه که موجب شد طی بیش از ده قرن به یکی از مهم‌ترین تمدن‌های تاریخ بشری مبدل شود، چند ویژگی بنیادی بود که دو مورد اصلی و محوری آن در این مقاله مورد توجه بوده‌اند: ترکیبی یا تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی تمدن اسلامی در تمام دوره‌ها.
این دو ویژگی ضامن توسعه و پویایی و تداوم خلاقه تمدن اسلامی بوده‌است که تا دوره مدرن نیز وجود داشته و با ورود مدرنیته متوقف شده‌است. ترکیبی بودن سبب می‌شد که تمدن اسلامی ذیل جهان‌بینی توحیدی، سنت‌های پیشااسلامی سرزمین‌های فتح‌شده را در خود ادغام کند و وحدت فرهنگی نیز سبب می‌شد چرخه دائمی از روابط درون تمدنی که منجر به نقل و انتقالات فرهنگ و هنر و علوم می‌شده، شکل بگیرد. در این مقاله این دو خصیصه با تأکید بر دو عرصه هنر اسلامی و علوم اسلامی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Characteristics of Flourishing of Islamic Civilization: Eclecticism and Cultural Unity

نویسندگان [English]

  • Jabbar Rahmani 1
  • Mohammad Reza Jafaraqai 2
1 Assistant Professor, Research Institute of Cultural and Social Studies
2 PhD Student (Strategic Management), University of National Defense
چکیده [English]

The Islamic civilization began its formation and expansion with the establishment of the Prophetic state. But, what really caused this civilization to turn into one of the most significant civilizations in the world history within ten centuries were several fundamental features, two of which will be discussed in this paper: the eclectic nature and cultural unity of this civilization in all stages.
These two features have guaranteed the development, dynamism and perpetuation of creativity of Islamic civilization which stretched out up to the modern time and then was stopped. Eclecticism helped this civilization to integrate the pre-Islam traditions of the conquered lands within monotheistic worldview, while cultural unity helped the formation of a permanent intra-civilizational cycle, which led to the transfer of culture, art and science. The present paper is an attempt to study the said two features with emphasis on the fields of Islamic art and sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Civilization
  • Islamic Culture
  • Eclecticism
  • Cultural Unity
  • Islamic art
  • Islamic sciences