نظام بین‌المللی حقوق بشر و جنگ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 عضو گروه دیپلماسی دفاعی دانشگاه مالک اشتر

چکیده

با اینکه حمایت از کرامت انسانی و حقوق انسان‌ها، امری ریشه‌دار در فرهنگ‏ها و ادیان الهی به‌ویژه اسلام است، اما نظام بین‏المللی حقوق بشر دارای خاستگاهی غربی است که متأثر از اندیشه‏ها و مکاتب خاص در مقطعی ویژه از تاریخ به بار نشسته و در جامعه بین‏المللی نمودار شده است. با درنظر گرفتن برخی از ابعاد محتوائی و اصول ومبانی «نظام حقوق بشر» و همچنین با توجه به نقش عملی و اجرائی آن در روند استقرار نظام سلطه و جهانی‌سازی فرهنگ غرب، به‌نظر می‏رسد یکی از مجاری و ابزارهای مهم پیگیری جنگ نرم علیه ایران اسلامی و کشورهای مستقل در محیط اندیشه‌ای، مدیریتی و سازمانی، نظام بین‏المللی حقوق بشر باشد.
در این مقاله، مناسبات نظام بین‏المللی حقوق بشر و جنگ نرم و ابعاد مختلف نظری و عملی آن بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها