هم‌خوانی و هم‌افزایی سیاست‌های کلان نظام آموزشی ایران در راستای توسعه فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توسعه فرهنگی به‌عنوان یک هدف، به هماهنگی و هم‌افزایی عناصر تأثیرگذار بر آن، از جمله سیاست‌های نظام آموزشی وابسته است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تعیین وضعیت هم‌خوانی و هم‌افزایی سیاست‌های کلان حاکم بر نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران در راستای شاخص‌های توسعه فرهنگی است؛ شاخص‌هایی که در سند چشم‌انداز 1404 و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. این مطالعه با روش کتابخان‌های و تحلیل اسناد و منابع موجود انجام شده است.
شاخص‌های فکری و زیباشناختی، سیاسی، اجتماعی، خلاقیت و گفتگوی فرهنگی عموماً از شاخص‌های توسعه فرهنگی شناخته می‌شوند. این شاخص‌ها در سند چشم‌انداز 1404 به تناسب ماهیت آن سند در سطح بسیار کلی، در نظر گرفته‌شده و بر آموزش جامعه نیز به‌عنوان بخش مهمی از شاخص‌های توسعه فرهنگی تأکید شده‌است. در برنامه پنجم توسعه نیز این مؤلفه‌ها به‌طور تفصیلی‌تر ولی باشدت و ضعف متفاوت مدنظر بوده است. تحلیل مفاد فصول مربوط نشان می‌دهد که به ترتیب شاخص‌های فکری و زیباشناختی، خلاقیت، سیاسی، اجتماعی و گفتگوی فرهنگی بیشتر مورد تأکید بوده و شاخص گفتگوی فرهنگی و هم‌خوانی و هم‌افزایی بین سطوح آموزشی مربوط به آن، در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی مذکور، کمتر موردتوجه بوده است. همچنین بین سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه، هم‌خوانی و هم‌افزایی قابل‌مشاهده است ولی هم‌خوانی درونی برنامه پنجم، در حد هماهنگی میان سند چشم‌انداز و برنامه توسعه نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Consistency and Synergy in Iran’s Macro Education Policies in Line with Cultural Development

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Arefi
Assistant Professor of Education at the Faculty of Education and Psychology
چکیده [English]

As a goal, cultural development depends on the consistency and synergy of the elements such as policies of the education system that affect it. The main goal of this paper is to identify and determine the consistency and synergy of the policies of the education system of the Islamic Republic of Iran in keeping with cultural development indices laid out by the 2025 Perspective Document and the Fifth Development Plan Law. This library study is based on the analysis of available documents and resources.
Intellectual, aesthetic, political and social indices as well as creativity and public cultural dialogue are among cultural development indices. The 2025 Perspective Document duly envisions these indices in a very general way and lays emphasis on social education as an important part of cultural development indices. The Fifth Development Plan, however, deals with these components in more detail, but different indices do not draw equal amount of attention. An analysis of the document shows that the intellectual and aesthetic index draws more attention than others. That is followed by creativity and political, social and cultural dialogue indices. This analysis also reveals that the cultural dialogue index and consistency and synergy among its related education levels do not draw as much attention as other macro policies. The consistency and synergy between the 2025 Perspective Document and the Fifth Development Plan is noticeable, but the inner consistency of the Fifth Development Plan is not as strong as the consistency between the Perspective Document and the Development Plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural development
  • education system
  • macro policies
  • the 2025 Perspective Document
  • the Fifth Develop-ment Plan law
  • cultural development indices