آسیب‌شناسی رشته حقوق در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

دانش حقوق سابقه‌ای دیرین در نظام آموزش عالی کشور دارد و اقبال دانشجویان به این رشته تحصیلی بیش از سایر رشته‌ها در شاخه علوم انسانی است. علت این امر، وجود زمینه‌های بیشتر برای اشتغال در این رشته و نیاز روزمره مردم، خانواده‌ها، شرکت‌های بازرگانی و ارگان‌های دولتی به مشاوره‌های‌حقوقی است. متأسفانه رشد نامتوازن کمّی بدون فراهم ساختن پیش‌زمینه‌های لازم آسیبی‌است که رشته حقوق را به‌سان دیگر رشته‌های دانشگاهی در ایران تهدید می‌کند. آسیب‌های دیگری نیز در حوزه تفکر حقوقی، شیوه‌های آموزش و پژوهش، منابع حقوق و غیر اینها وجود دارد که در این مقاله بدانها پرداخته شده و پیشنهاد‌هایی در جهت رفع آسیب‌ها ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Law Discipline in Iran

نویسنده [English]

  • Seyyed Hasan Vahdati Shobeiri
Faculty member of University of Qom
چکیده [English]

Science of law has a long record in Iran’s higher education system and students have shown more interest in this discipline than other branches of humanities. The reason for such interest is better employment opportunities in this discipline and increasing need for legal advisors by people in their daily life,families, companies and governmental departments.
Unfortunately, disproportionate quantity growth without preparing the required setting is a deficiency which is threatening this branch of humanities like other academic disciplines in Iran.
There are other shortcomings too in areas of legal thinking, educational and research methods, legal resources and so on which are brought up for discussion in this paper and proposal are made to tackle the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Law
  • Higher Education Pathology
  • Pathology of Law Discipline
  • Science of Law