آسیب‌شناسی فلسفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

پرسش اصلی این پژوهش این است: فلسفه در محیط‌های دانشگاهی و حوزوی از چه آسیب‌هایی برخوردار است؟ مهم‌ترین آسیب فلسفه غرب، رویکرد تقلیدی و ترجمه‌ای آن در محیط‌های علمی است. آسیب فلسفه اسلامی، ناکارآمدی آن در عرصه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری بر علوم انسانی است. سؤال این است که چگونه می‌توان فلسفه اسلامی را کاربردی کرد تا از عرش نظر به فرش عمل تنزل یابد. پاسخ این پرسش در قالب چهار پیشنهاد مطرح می‌گردد. پیشنهاد نخست: تأسیس فلسفة فلسفه اسلامی است. فلسفة فلسفه اسلامی، رویکردی درجه دوم و پسینی به فلسفه اسلامی است که با روش تاریخی و منطقی به پرسش‌های بیرونیِ فلسفه اسلامی پاسخ می‌دهد. پاسخ‌یابی به پرسش‌های بیرونی با نگرش تاریخی و منطقی، هماهنگی فلسفه اسلامی با نیازهای معاصر را میسر می‌سازد و کاربرد عملی آن را ممکن می‌سازد. پیشنهاد دوم: تأسیس حکمت نوین اسلامی (حکمت خودی) از طریق شکل‌گیری فلسفه‌های مضاف مانند فلسفه جامعه، فلسفه رسانه، فلسفه هنر، فلسفه سینما، فلسفه تکنولوژی، فلسفه سلامت، فلسفه پرستاری و غیره در کنار فلسفه‌های هستی، معرفت، نفس و دین. این اتفاق وقتی می‌افتد که موضوع فلسفه از وجود بما هو وجود به وجود انضمامی انسان تغییر یابد. پیشنهاد سوم: تکمیل روش‌شناسی فلسفه از عقل نظری محض به عقلانیت کاربردی یا عقلانیت معطوف به عمل. پیشنهاد چهارم: بهره‌گیری فلسفه اسلامی از آموزه‌های اسلام. این مقاله قبل از پرداختن به این پیشنهادها، به علت اصلیِ غیرکاربردی بودن فلسفه اسلامی یعنی تعریف فلسفه اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Philosophy

نویسنده [English]

  • Abdolhosein Khosropanah
Professor at Qom Hawzeh and Associate Professor at the Islamic Culture and Thinking Research Center
چکیده [English]

The question brought up in this research is: what are the shortcomings of Philosophy in academic and Hawzeh environments? The main shortcoming of the western philosophy is domination of imitation and translation in scientific centers. The shortcoming of Islamic philosophy is its ineffectiveness in social areas and inability to influence humanities. The question is how the Islamic philosophy can be applied and come down from heaven to earth. The answer proposes four suggestions. First: establishment of Philosophy of Islamic Philosophy. Philosophy of Islamic Philosophy is a second grade and posteriori approach to Islamic philosophy which answers the external Islamic philosophy queries by historical and logical methods. Finding answers to external questions by historical and logical approaches makes the compatibility of the Islamic Philosophy with contemporary needs and the applicability of this philosophy possible. Second suggestion: establishment of a new insider wisdom by establishing newly devised  philosophies such as philosophy of society, philosophy of media, philosophy of art, philosophy of cinema, philosophy of technology, philosophy of health, philosophy of nursing and so on, along with the philosophy of existence, knowledge, soul and religion.
This happens when the subject of the philosophy is changed from existence in itself to concrete existence of mankind. The third suggestion: completion of methodology of philosophy from pure theoretical reason to practical reason. Fourth suggestion: benefiting of Islamic philosophy from Islamic teachings. Prior to making these suggestions this paper ponders the main obstacle of applicability of the Islamic philosophy, namely the definition of philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • Application
  • Newly Devised Philosophy
  • Philosophy of Islamic Philosophy
  • Concrete Existence