بررسی دلایل مخالفت با علم دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

امروزه ایده تولید علم دینی در جهان اسلام ایده‌ای کاملاً شناخته شده است. این ایده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌خصوص در سال‌های اخیر در ایران مورد بحث و گفتگو‌های بسیار قرار گرفته است. با وجود گرایش بسیاری که نسبت به تولید علم دینی در جامعه به‌وجود آمده است، این ایده با مخالفت تنی چند از اساتید ایرانی از جمله عبدالکریم سروش، علی پایا، مصطفی ملکیان روبروست. مخالفین علم دینی بر این باورند که: «تولید علم دینی ضرورتی ندارد»، «تولید علم دینی امکان ندارد»، «تولید علم دینی مطلوب نیست» و در نهایت «تولید علم دینی اخلاقی نیست». در این مقاله مدعیات چهارگانه فوق بررسی و نشان داده خواهد شد که هیچ یک از آنها نمی‌تواند به‌لحاظ نظری مانعی برای ایده علم دینی باشد، هر چند باید نظرات مخالفین علم دینی را در نظر داشت تا اقدامات آموزشی، پژوهشی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در زمینه علم دینی به‌لحاظ عملی فارغ از عیوبی باشد که مخالفین به آن اشاره کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Reasons for Opposition to Religious Science

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Taqi Movahed Abtahi
Faculty Member, Department of Philosophy of Humanities, Research Institute of Hawzeh and University
چکیده [English]

Today, the idea of production of religious science is a well-known idea in the world of Islam. Extensive discussions have been carried out about this issue since the victory of the Islamic Revolution in Iran and particularly in recent years. Despite strong tendency towards production of religious science, there are hard-line oppositions to this issue, specially by some Iranian professors including Abdul Karim Soroush, Ali Paya, and Mostafa Malekian. The opponents of religious science forward the following four statements: production of religious science is not necessary; production of religious science is not possible; production of religious is not desirable; and production of religious science is not ethical. The present article is an attempt to study the above mentioned four contentions. It is argued that none of the above contentions could be a theoretical obstacle in the way of religious science idea. However, the viewpoints of the opponents should be taken into consideration so that educational, research, planning and policymaking activities in the field of religious science remain free from the shortcomings mentioned by the opponents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Science
  • Necessity of Religious Science
  • Possibility of Religious Science
  • Desirability of Reli-gious Science
  • Ethicalness of Religious Science
  • Abdul Karim Soroush
  • Mostaf Malekian
  • Ali Paya