دیرینه‌‌شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

این مقاله به تشریح چگونگی شکل‌گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی مؤثر بر قانون مدارس غیرانتفاعی، مصوب سال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از شیوه تاریخ‌نگاری دیرینه‌شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف نظم درون‌ماندگار و ارتباط اسنادی در سطح تحلیل گزاره‌هایی است که مبنای عمل قرار گرفته و توانسته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکانِ داشتن زندگی دینی و امکانِ همزیستی دین و علم شکل گرفته بود. پیامد‌های عینی آن تأسیس مجموعه مدارس اسلامی به‌صورت متشکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در دوره بعد از انقلاب دو نوع سوژگی متفاوت داشت. این جریان طی برخورد با روند‌های دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس غیر‌انتفاعی در سال 1367 منتهی شد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو‌های انقلابی، جنگ و شرایط اقتصادی حاصل از آن، مسئله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شدند و با برخورد به یکدیگر گفتمان ملی‌کردن و برنامه‌ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه‌ساز تصویب این قانون شدند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Genealogy of Enactment of Non-Profit Schools Law in 1988

نویسندگان [English]

  • Reyhane naderinejad 1
  • Qasem Zaeri 2
  • farshad momeni 3
  • Nouruz Hashemzehi 4
1 sociology. human science , Science and Research Branch .Islamic Azad University.Tehran. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
3 Faculty of economics , Allameh Tabatabaei University
4 Assistant Professor, Azad University, Tehran Sharq Branch
چکیده [English]

This article examines the formation, development and discoursal exchanges affecting Non-Profit School Law enacted in 1988. For carrying out a historical investigation into this event, Foucault's genealogy-based historiography has been used. The main objective of this method is the discovery of immanent order and attribution relationship at the level of predicates' analysis which has been used as the basis for practice and been able to confirm or reject a discourse.the activity of Islamic non-profit schools after the revolution had been a continuation of a process which was formed in 1940s as motivated by creating a healthy environment for education and boosting hopes for the possibilities of having a religious life and of the co-existence of religion and science. A concrete result of which was the organized and pervasive founding of Islamic schools. These schools had two different kinds of subjectivity for Shah's regime and the one after the revolution. Coincided with other trends, this course was brought back into focus from mid 1980s and thus led to the enactment of Non-Profit School Law in 1988. Islamic juridical and political differences among revolutionary forces, war and the resultant economic conditions, the issue of political Islam, the position of Imam Khomeini's meta-discourse and cultural changes of the society were some trends which occurred in the middle of this decade. As a result of their coincidence, the nationalization and planning discourse of education was replaced by governmental supervision and economic participation of people, which paved the way for the enactment of this law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education in Iran
  • Foucault's genealogy
  • non-profit schools
  • nationalism
  • government of war