استخراج چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری (دعف) با کشور‌های هدف مبتنی بر دلالت‌‌پژوهی قرآن‌کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

تعامل با کشور‌های جهان همواره یکی از دغدغه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است. دستگاه دیپلماسی کشور در راستای صیانت از کلیت نظام از یک‌سو و بهره‌مند‌کردن کشور از مزایای حضور در میادین بین‌المللی از سوی دیگر گام برداشته است. نگاه‌های سیاسیون ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی بر روابط صرفاً دیپلماتیک تمرکز داشته است. در عین حال، ظرفیت‌هایی که علم و فنّاوری در این مراودات بین‌المللی می‌تواند داشته باشد، در مذاکرات هسته‌ای خود را به وضوح نشان داد. امروزه مشخص شده است که قابلیت‌های فراوانی در علم و فنّاوری برای توسعه سیاسی و برعکس وجود دارد و حتی می‌تواند به‌عنوان موضوع مستقلی در تعاملات بین‌المللی با سایر کشور‌ها مورد توجه قرار گیرد. با شروع به‌کار دولت یازدهم، از همان بدو مذاکرات، نحوه تعامل با 5+1 یا 3+3 مهم‌ترین موضوع مورد توجه سیاسیون مختلف کشور بوده است. خروج آمریکا از برجام در سال 1397، ضرورت توجه عمیق‌تر به این مهم را بیش از پیش مشخص نمود. این پژوهش کوشیده است با تکیه بر دلالت‌های قرآن‌کریم با روش دلالت‌پژوهی، چارچوب و راهبرد‌های تعامل با کشور‌های مختلف را در توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری ارائه نماید. طبقه‌بندی انواع کشور‌ها بر مبنای ایمان آن کشور در سطوح 9گانه و در سه دسته کشور‌های مستضعف، هم‌سطح و ابرقدرت، چارچوب توسعه روابط را نشان داده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a framework for the development of science and technology diplomacy with target countries based on the implications of the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • khalil noruzi 1
  • Mohsen Meftah 2
  • Seyed Mahdi Mortazavi Nejad 3
1 Assistant Professor, Faculty and Research Institute of Strategic Management and Planning, Imam Hossein University
2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث رشته دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
چکیده [English]

Abstract
Interaction with the countries of the world has always been one of the concerns of Islamic Republic of Iran. The diplomacy system of the country has taken steps to protect the whole system from the one side and to benefit from the advantages of being in international squares on the other. Iranian politicians' perspectives in international affairs have overcome purely diplomatic relations. At the same time, the capacities that science and technology could have in this international relationship was clearly demonstrated in its nuclear talks. Today it is known that there are many abilities in science and technology for political development and vice versa, and can even be considered as an independent issue in international engagements with other countries. With the start of the eleventh government, from the very beginning of the negotiations, the way to engage with 5 + 1 or 3 + 3 is the most important issue that has been considered by various national politicians. The departure of the United States in 2018 marked the need for a deeper attention to this important issue, no matter how individual directions were made. This research has tried to present the implications of Quranic through the method of signification, the framework and strategies for interacting with different countries. The classification of the various countries based on its faith in the nine levels and in the three categories of the weak, suppressive, and superpower countries has shown the framework for the development of prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Diplomacy
  • STD
  • Diplomacy
  • Quran