تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون ارتباطات بین فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف و نیز نقش مهم رسانه‌های ارتباطی در جهان کنونی، نیاز به درک و استنباط فرهنگ‌های دیگر بیش از پیش احساس می شود. این نیاز مخصوصاً به‌هنگام یادگیری زبان‌های خارجی رخ می‌نماید. آموزش زبان خارجی عمدتاً با ورود مسائل فرهنگی خاص آن زبان به حیطه معلومات زبان‌آموز همراه است. با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی در ایران دست‌اندرکاران آموزش زبان هنوز با این چالش مواجه‌اند که چگونه باید با تفاوت‌های بین فرهنگ وارداتی موجود در کتب و مواد درسی خارجی و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی روبرو شد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی کتاب‌های Impact که در برخی آموزشگاه‌های زبان انگلیسی در ایران تدریس می شوند می‌پردازد. این کتاب‌ها مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفته و ارزش‌های فرهنگی مندرج در آنها استخراج و بررسی شده است. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که ارزش‌های فرهنگی متعددی در این کتب به‌چشم می‌خورد که از عمده‌ترین‌شان می‌توان به تبعیض‌های جنسیتی، روابط دختر و پسر، توجه به مد و زیبایی ظاهری اشاره کرد. کتاب‌های آموزش زبان علاوه بر دانش زبانی، تلاش دارند فرهنگ خاص گویشوران آن زبان را نیز انتقال دهند و بنابراین یکی از عوامل القای ارزش‌های فرهنگی به‌شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها