جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استاد دانشگاه صنعتی شریف

3 استاد حوزه علمیه و دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

یکی از نیازهای مطالعات راهبردی کشور، شناخت جریان‌ها و وقایعی است که در کشورهای منطقه و جهانِ‌‌اسلام حضور دارند و ایران، بنا بر ضرورت‌های همجواری و نیز آرمان همکاری با جهانِ‌‌اسلام، خواه‌ناخواه با آنها مواجه می‌شود. از سوی دیگر یکی از موضوعات مشترک میان کشورهای اسلامی، مواجهه با تبعات فرهنگی جهانی‌سازی است. با در نظر گرفتن رابطه میان سه سطحِ توصیف، تحلیل و راهبرد در پژوهش و ضرورت بررسی موضوعات بر پایه روش‌ها، مقاله حاضر به‌بررسی پرسش‌های زیر می‌پردازد: متفکران عرب چه تعاریفی از جهانی‌سازی ارائه داده‌اند؟ مهم‌ترین مسائل فرهنگیِ مورد توجه‌شان چه بوده است؟ و چه راهبرد‌هایی مد نظرشان است؟ متفکران عرب، مسائل جهانی‌سازی را معمولاً در قالب مسئله تقابل اسلام و غرب، اعراب و غربی‌ها، شرق و غرب (یا به‌تعبیر متأخر شمال و جنوب) مطرح می‌کنند و در حالی‌که محرک جهانی‌سازی در غرب، انگیزه و ابزار اقتصادی و مادی است، در جهانِ‌‌عرب، مسئله‌ای فرهنگی است. همچنین اندیشمندان عرب غالباً جهانی‌سازی را با پنج مقوله 1. عوامل شکل‌گیری و بازیگران؛ 2. اهداف و آرمان‌ها؛ 3. نتایج و پیامد‌ها؛ 4. فلسفه شکل‌گیری و 5. طبیعت‌شناسیِ متأثر از فناوری‌های نوین می‌شناسند که در غالب آنها جهانِ‌‌عرب به‌صورتی منفعل تصویر می‌شود و با بیان نمونه‌های از راه‌حل‌های آنان مشخص می‌شود که متفکران عرب بی‌اطلاع از راه‌حل مسائل‌شان نیستند، اما در غالب موارد ناتوان از تولید ادبیاتی بوده‌اند که واقع‌بین باشد و بتواند «شناختِ نادرست و کاذب» در جهانِ‌‌اسلام و جهانِ‌‌عرب را مورد نقد قرار دهد. امری که تحقق طرح‌هایی چون ایجاد همکاری و همدلی میان اعراب، رشد اقتصادی و یا تحققِ توسعه‌ پایدار و فراگیر، منوط به آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and Culture in the Thought of Arab Thinkers

نویسندگان [English]

  • Kamyar Sedaqat Samar-hosseini 1
  • Madhi Golshani 2
  • Ayatollah Sheikh Mohammad Ali Taskhiri 3
1
2
3
چکیده [English]

One of the needs of strategic studies at the country level is identification of currents and events that unfold in the regional countries or in the Muslim world and due to requirements stemming from adjacency as well as the ideal of cooperation with the Muslim world, Iran inevitably encounters them. On the other hand, one of the common problems of the Muslim world is encountering the cultural consequences of globalization. Taking into account the relationship between three levels of description, analysis and strategy in research and the necessity of studying issues on the basis of methods, the present study is an attempt to provide answers to the following questions: what are the definitions of the Arab thinkers of globalization? What are the main cultural problems of the Arab thinkers? What are their strategies? Arab thinkers normally look at globalization issues within the framework of confrontation between Islam and the West, Arabs and Westerners and East and West (or North and South). While the engine of globalization in the West is economic and materialistic tools and motivations, in the Arab world, it is a cultural issue. Also, Arab thinkers identify globalization with the following five categories: 1 – the formation factors and actors; 2 – objectives and ideals; 3 – results and consequences; 4 – philosophy of formation; and 5 – the nature of changes originated from modern technology. In most of these areas a passive picture of the Arab world is depicted, while by having a glimpse of some of their solutions it becomes clear that the Arab thinkers are not uninformed of the solutions to their problems. However, in most cases, they have been unable to produce a realistic literature capable of critically studying the “correct and incorrect cognition” in the world of Islam and the Arab world. It is something which is required for the realization of such plans as cooperation and empathy among Arabs, economic growth and realization of sustainable comprehensive development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Arab World
  • Arab Culture
  • Arab Thinkers
  • Time Condensation
  • Global