تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

دیپلماسی فرهنگی به‌عنوان رکن اصلی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در روابط بین کشورها مورد توجه است. جهانی‌شدن نیز عاملی کلیدی برای تمرین دیپلماسی است. پروسه جهانی شدن به‌ویژه در بُعد فرهنگی خود، می‌تواند فرصت‌هایی برای دیپلماسی فرهنگی در فضای جهانی ایجاد کند. این پژوهش در صدد شناخت تأثیر جهانی شدن بر رهیافت دیپلماسی فرهنگی است و با تأکید بر «نظریه صلح‌سازی»، فرصت‌های جهانی‌شدن برای دیپلماسی فرهنگی را تبیین می‌کند. نتایج حاصله نشان می‌دهد فرهنگ، جهانی‌شدن و روابط بین‌المللی، به‌طور فزاینده‌ای در حال وابسته‌شدن به‌یکدیگرند، چرا که تسلط بر این سه، کشورها را برای قدرتمندشدن و تأثیر بر همکاری، صلح و همبستگی توانمند می‌سازد و این مهم با اتخاذ دیپلماسی فرهنگی در جریان روابط کشورها محقق خواهد گشت.

کلیدواژه‌ها