شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ایران‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

از رویکرد جامعه‌شناختی، فیلم‌ها تصورات ما درباره مسائل بنیادین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بازنمایی می‌کنند و به‌شیوه‌هایی که ما درباره این مسائل می‌اندیشیم، شکل می‌دهند. در میان مسائل بنیادینی که فیلم‌ها به‌بازنمایی و برساخت آنها می‌پردازند مقوله مصرف از جایگاه مهمی برخوردار است که در مناسبات شخصیت‌های فیلم‌ها با کالاهای مصرفی تجلی می‌یابد. مقاله حاضر می‌کوشد تا چگونگی بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی را مورد مطالعه قرار دهد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مصرف چگونه در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی (1368 تا 1375)، بازنمایی و با هویت‌های اجتماعی کنشگران فیلم‌ها گره خورده است؟ روش تحقیق در این مطالعه، روش تحلیل نشانه‌شناسی است که با به‌کارگیری آن، چهار فیلم سینمایی ساخته‌شده در این دوره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که در فیلم‌های سینمایی این دوره، مصرف دلالت‌مند شرم‌زدگی است؛ بدین معنا که شخصیت‌های فیلم‌ها از مصرف‌گرایی خود شرمسارند و ضمن نگاه به مردم فقیر طبقه پایین و مصرف محقرانه آنها، خود را سرزنش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ways of Representation of Consumption in Cinematic Films of the Reconstruction Era

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sultani Gordfaramarzi 1
  • Fatemeh Mohammadi 2
1 PhD student, Department of Iranology, Shaheed Beheshti University
2 MA (Communication Sciences), University of Tehran
چکیده [English]

From sociological point of view, films represent our conceptions of fundamental social, economic and political problems and shape the ways we think about these problems. Among the fundamental problems that film represents, the issue of consumption is of high significance which is reflected in the relationship of film personages with the consumer goods. The present article is an attempt to explain the way of representation of consumption in cinematic films of the Reconstruction Era. The main question of the present paper is: how consumption is represented and intertwined with the social identity of the actors in the cinematic films of the Reconstruction Era (1989-1996) Research methodology employed in this research is semiotics through which four films produced during the period under study have been analyzed. The findings of the research indicate that connoted consumption is shameful, i.e. the personages of the film are shameful of their own consumerism and censure themselves when they look at the poor people of the lower stratum and their low consumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • Social Identity
  • Class Difference
  • Representation
  • Semantology
  • Cinema
  • Film
  • Recon-struction Era