علیهِ جامعه‌‌شناسیِ سیاست‌‌گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی انقلاب پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

جامعه‌‌شناسی سیاست‌‌گذار آن‌‌گونه که بوراووی تشریح نموده است به شیوه‌‌های گوناگون در سیاست‌‌گذاری‌‌های اجتماعی جوامع مداخله می‌‌کند و در خدمت هدفی است که کارفرمایش تعیین کرده و برای مشکلات سفارش داده شده راه‌‌حل‌‌هایی ارائه داده یا به راه‌‌حل‌‌های موجود مشروعیت علمی می‌‌بخشد. مروری بر تاریخ جامعه‌‌شناسی در کشور‌‌های پیشرفته حکایت از آن دارد که جامعه‌‌شناسی سیاست‌‌گذار سیر نزولی خاصی را از دهه 1980 میلادی تاکنون تجربه نموده است. در حقیقت، تجربه جامعه‌‌شناسی در آمریکا (کشوری که واجد جامعه‌‌شناسیِ پیشرفته‌‌ای است و از حیث فرهنگی نیز مهد پراگماتیسم و فایده عملی دانش‌‌ها می‌‌باشد و معمولاً تعقیب بی‌‌غرضانه دانش، برای اثبات ضرورت وجود یک علم کافی دانسته نمی‌‌شود) نشان می‌‌دهد که جامعه‌‌شناسی سیاست‌‌گذار از اواخر دهه 1980 میلادی تاکنون نه‌‌تنها رشد نکرده، بلکه در مسیر افول هر چه بیشتر حرکت نموده است. استدلال مقاله حاضر در مقام تبیین این حقیقتِ تاریخی آن است که خلق دانش توسط جامعه‌‌شناسان و شکل‌‌دهی سیاست اجتماعی به‌‌وسیله سیاستمداران، مدیران و دیوانسالاران اشکال متفاوت و نسبتاً ناسازگاری از فعالیت‌‌های انسانی هستند و به‌‌همین دلیل و دلایل دیگر، افول جامعه‌‌شناسی سیاست‌‌گذار، حتی در کشور‌‌های صاحب علم، امری طبیعی بوده و به‌‌احتمال زیاد تداوم خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Against Policymaking Sociology

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Taleban
Assistant Professor, Department of Sociology of Revolution, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute
چکیده [English]

As explained by Michael Burawoy, policymaking sociology intervenes in social policymaking of societies in various forms and is in the service of the employer to find solutions to the ordered problems or scientifically legitimize the existing solutions. A review of the history of sociology in advanced countries indicates that policymaking sociology has experienced a declining trend since 1980s. In fact, the experience of sociology in the United States (which has an advanced sociology and from cultural point of view is the cradle of pragmatism and practical utility of knowledge and where usually unbiased pursuit of knowledge is not considered necessary for the existence of one science) indicates that policymaking sociology not only has not grown since late 1980s but also has experienced a declining trend. The argument of this paper in explanation of the said historical fact is that creation of knowledge by sociologists and shaping of social policy by politicians, managers and bureaucrats are different and relatively incompatible human activities and due to this very reason and other reasons the decline of policymaking sociology in the countries that produce knowledge is quite natural and this trend will most probably continue in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policymaking Sociology
  • Michael Burawoy
  • Social Engineering
  • Jonathan Turner
  • Research and Development Model
  • prediction
  • Utility of Sociology