پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 کارشناس‌ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

جریان انقلاب اسلامی و رویدادهای پس از آن، به شکل‌گیری نوعی رفتار، فرهنگ و سبک مدیریت سازمانی منجر شد که بعدها به‌عنوان کار و مدیریت جهادی تعبیر گردید. بدیهی است که بی‌توجهی به جوهره اصلی و عامل حیاتی اندیشه جهادی، باعث انحراف یا سوء برداشت از آن گردد. هدف این پژوهش، فهم جوهره این پدیده نوظهور و شناخت تفاوت‌های مبنایی آن با سایر پدیده‌های مشابه است. از این‌رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری، به بررسی و تحلیل بیش از 60 مورد از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در موضوع جهاد پرداخته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تمایز محوری فعالیت‌های جهادی در قالب ایمان به غیب، معنادار است و کسب و تقویت آن از طریق تقوا ممکن می‌باشد. ریشه اثرگذاری مدیریت جهادی به روح عرفانی و معنوی فرد برمی‌گردد و در نهایت، ماهیت مدیریت جهادی بر مبنای مبارزه تعریف می‌شود و بر دو رکن اساسی «کوشش فراوان» به همراه «مقابله با موانع موجود» در مسیر دستیابی به پیشرفت و تمدن اسلامی قوام یافته است. درک صحیح از ماهیت مدیریت جهادی می‌تواند منجر به شکل‌گیری فرهنگ جهادی با ابعادی مانند استفاده از ظرفیت‌ها، مقابله با مانع‌ها و محدودیت‌ها و نیز ارائه نمونه‌ها و اسوه‌ها ‌گردد. توفیق در اجرای این سبک از مدیریت، منجر به پیامدهایی از جمله ایجاد نشاط و امید در سازمان، دستیابی سریع‌تر به هدف، تقویت ساخت درونی، چشیدن طعم عزت و رسیدن به پیشرفت و تمدن‌ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study for Understanding the Essence of Jihadi Management

نویسندگان [English]

  • Meitham Lotfi 1
  • Hassan Sa’dabadi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Islamic Teachings and Management, Imam Sadiq (PBUH) University
2 MA (Islamic Teachings and Industrial Management), Imam Sadiq (PBUH) University
چکیده [English]

The current of Islamic Revolution and its consequent developments led to the formation of a kind of behavior, culture and organizational management model that was later interpreted as jihadi work and management. Evidently, inattention to the original essence and vital factor of jihadi thought would lead to diversion or misconception. The objective of this research is to understand the essence of this emerging phenomenon and its fundamental differences with similar phenomena. Hence, employing interpretative phenomenology, the present paper is an attempt to study and analyze more than 60 statements of Ayatollah Seyed Ali Khamenei about jihad (holy struggle).
The findings of this research indicate that the pivotal distinction of jihadi activities become meaningful in the framework of faith in the invisible and acquisition of this faith as well as its bolstering is possible through piety. The effectiveness of jihadi management is rooted in individual’s mystical and spiritual spirit; and, finally the nature of jihadi management is defined on the basis of struggle, which is founded on two pillars, i.e. ample efforts; and struggling against the obstacles in the way of achieving Islamic progress and civilization.
Proper understanding of the nature of jihdi management can lead to the formation of jihadi culture with such dimensions as utilization of the capacities, struggle against the obstacles and limitations as well as introduction of examples and epitomes. Success in launching this model of management would lead to such results as happiness and hope in the organization, quicker access to the goal, strengthening of the inner construct, experiencing dignity and achieving progress and civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Theories
  • Management Models
  • Jihadi Management
  • Islamic management
  • Sacred Defense
  • Phenomenology