طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید مطهری(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری تصمیم‌‌گیری و خط‌‌مشی‌‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ‌

چکیده

با توجه به نقش محوری انگیزش در تحقق عملکرد و نقش محوری عملکرد در قوام نظام مدیریت، ضرورت طراحی الگوی انگیزش از منظر اسلام که قوام دهنده الگوی مدیریت اسلامی خواهد بود، انکارناپذیر است. هسته اصلی تمام نظریات مختلفِ حوزه انگیزش، نگاه آنها به انسان است و اساس اختلاف نظریات انگیزش غربی و اسلامی نیز از همین نگاه به انسان، نیازها و گرایش‌های او سرچشمه می‌گیرد. با همین دیدگاه در این پژوهش سعی شد، گرایش‌های انسان از منظر انسان‌شناسی اسلامی با روش تحلیل مضمون و با توجه به آراء و اندیشه‌های شهید مطهری (ره) تبیین گردد. این شاخص‌ها، شامل 6 گونه است: 1.گرایش‌های محدود جسمانی دنیوی نزدیک‌نگر (مثل خوردن غذا، تمتع جنسی، نگاه فردی و شخصی، حال‌نگری بدون آینده‌نگری، محدود بودن به منطقه خود) 2. گرایش‌های محدود جسمانی دنیوی دورنگر (مثل گرایش به غضب، شهوت و دید مادی‌نگری) 3. گرایش‌های محدود روحانی دنیوی (ثروت‌طلبی، قدرت‌طلبی و شهرت‌طلبی) 4.گرایش‌های محدود روحانی اخروی (مثل گرایش به بهشت و گرایش به نجات از جهنم) 5. گرایش‌های نامحدود روحانی دنیوی (مثل گرایش به علم و حقیقت، خلاقیت و ابداع، زیبایی و هنر، فضیلت و خیر اخلاقی و عشق و پرستش) 6.گرایش‌های نامحدود روحانی اخروی (مثل گرایش به تقرب الهی و گرایش به کمال مطلق).

کلیدواژه‌ها