طراحی الگوی طبقه‌بندی گرایش‌‌های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید مطهری(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری تصمیم‌‌گیری و خط‌‌مشی‌‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ‌

چکیده

با توجه به نقش محوری انگیزش در تحقق عملکرد و نقش محوری عملکرد در قوام نظام مدیریت، ضرورت طراحی الگوی انگیزش از منظر اسلام که قوام دهنده الگوی مدیریت اسلامی خواهد بود، انکارناپذیر است. هسته اصلی تمام نظریات مختلفِ حوزه انگیزش، نگاه آنها به انسان است و اساس اختلاف نظریات انگیزش غربی و اسلامی نیز از همین نگاه به انسان، نیازها و گرایش‌های او سرچشمه می‌گیرد. با همین دیدگاه در این پژوهش سعی شد، گرایش‌های انسان از منظر انسان‌شناسی اسلامی با روش تحلیل مضمون و با توجه به آراء و اندیشه‌های شهید مطهری (ره) تبیین گردد. این شاخص‌ها، شامل 6 گونه است: 1.گرایش‌های محدود جسمانی دنیوی نزدیک‌نگر (مثل خوردن غذا، تمتع جنسی، نگاه فردی و شخصی، حال‌نگری بدون آینده‌نگری، محدود بودن به منطقه خود) 2. گرایش‌های محدود جسمانی دنیوی دورنگر (مثل گرایش به غضب، شهوت و دید مادی‌نگری) 3. گرایش‌های محدود روحانی دنیوی (ثروت‌طلبی، قدرت‌طلبی و شهرت‌طلبی) 4.گرایش‌های محدود روحانی اخروی (مثل گرایش به بهشت و گرایش به نجات از جهنم) 5. گرایش‌های نامحدود روحانی دنیوی (مثل گرایش به علم و حقیقت، خلاقیت و ابداع، زیبایی و هنر، فضیلت و خیر اخلاقی و عشق و پرستش) 6.گرایش‌های نامحدود روحانی اخروی (مثل گرایش به تقرب الهی و گرایش به کمال مطلق).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and compiling a pattern of motivation management from the Islamic view; The application of the system of relative human tendencies in the organization

نویسندگان [English]

  • ali asghar Khandan 1
  • Hassan Danaifard 2
  • mohammad javadi 3
  • Seyed Amir Reza Borghei 4
1 maaref depertman, Theology faculty, Imam Sadiq university, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Management and Accountancy, Tarbiat Modarres University
3 .
4 Public Management, Management and Islamic maarif, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the central role of motivation in the performance and the pivotal role of performance in the consistency of management systems, the necessity of designing a motivation pattern from the perspective of Islam, which will be the guarantor of the Islamic management, is indisputable. The core of all the various theories of motivation is their perception of the human nature, and the basis of the differences between Western and Islamic motivation theories come from how we define the human being, his needs, and his tendencies. Considering this for this research, characteristics of the human being have been extracted by method of the thematic analysis from the perspective of Islamic anthropology and explained according to the related opinions of shahid Motahari (RA). Consequently, a pattern of relative human tendencies from this point of view have been extracted. This system of relative tendencies, includes what can be described as limited physical worldly tendencies with narrowed scope, limited inward physical tendencies, worldly spiritual tendencies, celestial spiritual eligious tendencies, unlimited spiritual worldly tendencies, and unlimited celestial spiritual tendencies. Finally, the application of the model is explained for each category in terms of organizational culture, control, career management, the nature of the job and the system of rewards and penalties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Islamic motivation
  • Islamic organizational behavior
  • Islamic HRM