تنظیم ظریف و استدلال آنتروپیک مبتنی بر چندجهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسئله تنظیم ظریف در کیهان‌شناسی معاصر، مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد نیازمند تبیین است. تبیینی که برخی فیزیکدانان سرشناس برای آن ارائه داده‌اند، استفاده از استدلال آنتروپیک مبتنی بر چندجهانی است. در این مقاله پس از معرفی مفهوم چندجهانی، تنظیم ظریف و انواع آن و همچنین اصل و استدلال آنتروپیک، استدلال خواهد شد که به‌نظر نمی‌رسد تبیین این فیزیکدانان، هدف آنان را که ارائه توضیحی معقول برای تنظیم ظریف است، تأمین کند. در واقع، تبیین آنها مسئله تنظیم ظریف جدیدی را ایجاد می‌کند که یک مرحله پیش از تنظیم ظریف فعلی است. بنابراین خود، نیازمند تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fine Tuning Adjustment and Anthropic Argument Based on Multiglobality

نویسنده [English]

  • Saeed Ma’soumi
Assistant Professor, The Institute for Research in Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The issue of fine tuning in contemporary cosmology seems to need explanation. The explanation offered by some renowned physicists is the anthropic argument based on multiglobality. In this paper, in the first place, multiglobality and fine tuning and its different kinds as well as the anthropic principle and argument are discussed. In the next step, it is argued that seemingly the explanation of physicists would not help them achieve their goal, which is offering a rational explanation about fine tuning. In fact, their explanation creates the issue of a new fine tuning, which is one stage prior to the current fine tuning. Therefore, this issue itself requires explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fine Tuning
  • Multiglobality
  • Anthropic Principle
  • Anthropic Argument
  • cosmology