تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفۀ علم و فنّاوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استاد فلسفه، کالج اسلامی لندن، استاد وابسته مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 دانشجوی دکتری فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

10.22034/jsfc.2021.99597

چکیده

هر رویکرد فلسفی و عقلانی مناسب به تکنولوژی باید بتواند موضع خود را نسبت به حد و حدود نقدپذیری روشن کند. به‌رغم اینکه حفظ آموزه نقدپذیری به نظر ساده می‌آید، بسیاری  از نظام‌های فلسفی با اتخاذ رویکردهای موجه‌گرا یا ذات‌گرا در معرفت‌شناسی زمینه فلسفی لازم برای نقدپذیری تمام‌عیار را نابود می‌کنند. توضیح می‌دهیم حفظ آموزه نقدپذیری تمام‌عیار با اتخاذ یک معرفت‌شناسی غیر موجه‌گرا و تفکیک قضایا از معیارها میسر است و عدم رعایت این آموزه‌ها به نتایج نامطلوبی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها