ده سال با راهبرد فرهنگ؛ نمایه موضوعی و الفبایی مقالات 40 شماره منتشرشده

مطالب عمومی

چکیده

با انتشار شماره 40 در زمستان سال گذشته، فصلنامه راهبرد فرهنگ د‌ه‌ساله شد. دست‌اندرکاران نشریه در این مدت تلاش داشتند با دقت‌نظر همه‌جانبه در ابعاد محتوایی و شکلی و با برقراری ارتباط گسترده و مؤثر با اساتید و پژوهشگران حوزه‌های متنوع علوم انسانی، مجموعه‌ای وزین، معتبر و خواندنی فراهم کنند. در این راستا به‌نظر می‌رسد پایبندی به اصولی مانند ضابطه‌گرایی، پایبندی به کیفیت، احترام به مخاطب و دادن فرصت مساوی به همه رشته‌های مرتبط و به همه استان‌ها، جایگاه نشریه را در اذهان مخاطبان به‌تدریج ارتقا داده و سرمایه‌ای از اعتماد شکل گرفته است. از این‌رو شکرگزار خداوند بزرگیم و استمرار لطف و یاری او را برای خدمتگزاری بیشتر خواهانیم.
در این مقطع، برای آشنایی و بهره‌گیری بیشتر مخاطبان، مناسب دیده شد تصویری از این فعالیت ده‌ساله برای علاقمندان مهیا سازیم. بدین‌منظور پس از ارائه فهرست مقالات 40 شماره قبل، ابتدا محورهای موضوعی 9گانه و زیرمحورها و سپس نمایه موضوعی و الفبایی مقالات را به‌صورت تفصیلی ملاحظه خواهید نمود. از آنجا که برخی از مقالات، ذیل دو یا چند موضوع جای می‌گیرند، بعضاً تکرارهایی به‌چشم می‌خورد.
در فرصت پیش‌‌آمده، خدمتگزاران فصلنامه آمادگی کامل خود را برای پذیرش نقدها و پیشنهادهای سازنده اعلام می‌کنند.