مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

2 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

3 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

تجارت مرزی در مناطق کُردنشین به‌واسطه موقعیت مرزی و گسترش بازار‌های جهانی رشد قابل توجهی پیدا کرده است. به‌دلیل رشد چشمگیر و فزاینده فضا‌های تجاری در میدان مورد مطالعه، در بیست سال اخیر، شهر مرزی بانه به شهر پاساژ‌ها معروف شده و گردشگری خرید جایگاه درخور توجهی پیدا کرده است. مقاله حاضر در چارچوب روش مردم‌نگاری به‌دنبال واکاوی هویت مردم محلی به‌واسطه فرهنگ مصرف کالا‌های جهانی است. در این‌راستا در کنار مشاهده مشارکتی، با 19 نفر از جوانان فعال در فضای بازار مصاحبه به‌عمل آمده است. بر مبنای روایت مصاحبه‌شوندگان، بازار به روح حاکم بر فرهنگ کنونی شهر تبدیل و موتور محرکه و انگیزه اصلی عامه را برای کار و فعالیت شکل داده است. بر مبنای یافته‌های پژوهش، استقرار بازار با خود جریاناتی از قبیل فردگرایی ضد اجتماعی، انسان تک‌ساحتی، مناسکی‌شدن عرف عامه، ظهور هویتِ بخشی‌شده، تعدیل عدالت، استحاله ارزش‌ها، سرمایه‌داری عامیانه، مدیریت واکنشی و ذهنیت ابهام فردا را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumption and Identity: An Anthropographical Study of Market Youth of Baneh City

نویسندگان [English]

  • Omid Qaderzadeh 1
  • Kamal Khaleqpanah 2
  • Hiva Karimzadeh 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Kurdestan University
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Kurdestan University
3 MA Student, Department of Sociology, Kurdestan University
چکیده [English]

Border trade in Kurdish regions has had a considerable growth due to the border situation and expansion of global markets. Due to the considerable and increasing growth of the commercial spaces in the field under study over the past twenty years, the City of Baneh has become known as the City of malls and shopping tourism has found a considerable place in it. The present paper within framework of ethnography method is an attempt to study local people’s identity due to their consumption of international goods.  In this regard, besides participative observation, interviews were conducted with 19 active youth in the market environment. On the basis of the narratives of the interviewees, market has been turned into the dominant culture of the current city and the engine and main incentive of the public for work and activity. The findings of the research indicate that the establishment of the market has brought about such trends as anti-social individualism, single-dimensional man, ritualization of the public habit, emergence of fragmented identity, moderation of justice, metamorphosis of values, popular capitalism, reactive management and a mindset of the uncertainty about tomorrow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnography
  • Consumption
  • Fragmented Identity
  • Metamorphosis of Values
  • Anti-Social Individualism