آینده فعالیت‌های رسانه‌های غرب در مواجهه با اسلام با تأکید بر سینمای هالیوود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد پژوهش، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) تهران

چکیده

با ظهور انقلاب اسلامی ایران و گرایش‌های عمیق اسلامی در سطح دنیا به‌خصوص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و زوال مارکسیسم، «اسلام» از گسل‌های اساسی در برابر هژمونی ایالات‌متحده، شناخته و معرفی شده است. هم‌زمان با طرح مسئله اسلام در غرب، شاهد هستیم که در رسانه‌های این کشورها نیز پروژه‌های عظیم اسلام‌هراسی؛ خصوصاً در فیلم‌های سینمایی هالیوود به اجرا درمی‌آید. یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های مقابله با این شرایط، بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌های داخلی ایران است که لازم است با تجهیز به سلاح دانش، فنّاوری و بصیرت اسلامی به مبارزه در این عرصه برخیزند. در این راه می‌توان با کسب تصویری مناسب از رویداد‌های ممکن در آینده، در جهت برنامه‌ریزی‌های مناسب و ارائه راهکار‌های مقابله گام برداشت.
این پژوهش با به‌کارگیری روش سناریوپردازی با رویکرد عدم قطعیت بحرانی و استفاده از نرم‌افزار میک‌مک، به‌دنبال بررسی آینده‌های بدیل فعالیت‌های سینمای هالیوود در حوزه دین اسلام است. براساس نتایج به‌دست آمده دو پیشران دکترین امنیت ملی آمریکا و جهانی‌شدن، دارای بیشترین عدم قطعیت می‌باشند و از تقاطع آنها در دو محور، چهار سناریو (سناریوی تروریست‌ها، سناریوی جهان سومی‌ها، سناریوی جهانی‌شده‌ها، سناریو غیرخودی‌ها) در مورد آینده‌های بدیل سینمای هالیوود در حوزه اسلام ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها