تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم و رئیس حوزه‌های علمیه کشور

چکیده

دانش فقه اسلامی حسب سابقه غنی خود در کشف و تولید ابعاد مختلف احکام مکلفین در ساحات فردی و اجتماعی، بارویکرد حداکثری می‌تواند علاوه بر استخراج تک گزاره‌های تجویزی، به تنظیم و ساختاردهی این گزاره‌ها نیز بپردازد. همچنین فقه در عرصه طراحی و تأسیس نظامات مبتنی بر علوم انسانی، در همه عناصر و اجزاء آن به ایفای نقش می‌پردازد. در این نوشتار برآنیم تا با نگاهی تحلیلی فلسفی به چگونگی تأثیرات فقه تربیتی بر طراحی و تأسیس اجزاء نظام تربیتی بپردازیم. این تأثیرات در حیطه مبانی، اهداف، ساحات، مراحل، اصول و روش‌های تربیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Jurisprudence on Educational System

نویسنده [English]

  • Alireza A’rafi
Qum Seminary Teacher, Higher Levels, and Head of National Office of Seminaries
چکیده [English]

Due to its rich history in extraction and production of different aspects of decrees for the duty-bound followers in the individual and social arenas, Islamic jurisprudence, through a maximal approach, besides being able to infer prescriptive single statements, is capable of regulating and structuring these statements. Jurisprudence also plays a role in the field of designing and establishment of systems based on humanities taking into consideration all its elements and components. Attempts have been made in this paper to study the way of impacts of educational jurisprudence on designing and establishment of components of educational system through analytical-philosophical approach. These impacts will be studied in the fields of fundamentals, objectives, arenas, stages, principles and educational methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • culture
  • Educational Jurisprudence
  • System