فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبیِ زنانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق تلاش بر آن است تا با استناد به نظریه یوآخیم واخ به فهم پدیدارشناسانه و نیز سنخ‌شناسی تجربه زیسته دینی زنان از حضور در مجالس و هیئات مذهبی پرداخته شود. نمونه آماری 40 نفر از زنانی است که در مناطق مختلف تهران در مجالس مذهبی شرکت کرده‌اند. داده‌ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری شده و با استفاده از روش اسمیت به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبی در سه سنخ فکری، عملی و اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد: الف. فکری: کسب اجر اخروی و نزدیکی به خدا. تأثیر مثبت این‌گونه حضور بر روح و روان آدمی (کسب آرامش) با آگاهی بیشتر از قرآن و احکام دین و زندگی ائمهعلیهم‌السلام. ب. عملی: پیدا کردن گزینه‌های مناسب و مذهبی جهت ازدواج، تأثیر مثبت در زندگی خانوادگی و زناشویی (بهبود روابط زوجین و والدین و فرزندان) و پرکردن اوقات فراغت. ج. اجتماعی: شرکت در امور خیریه اجتماعی، آگاهی از وضعیت زندگی دوستان و خویشان و در صورت نیاز کمک به آنان و دید و بازدید خانوادگی (صله ارحام)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Understanding of the Life Experience of Women from Their Presence in Wom-en Religious Ceremonies

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Khaksarfard 1
  • Sediqeh Suri 2
1 PhD Student, Department of Sociology, Allameh Tabataba’i University
2 Student, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

Based on Joachim Wach theory, attempts have been made in this paper to phenomenologically understand and recognize the types of the life experience of women from their presence in women religious ceremonies and sessions. Statistical sample is 40 women who participated in religious sessions in different regions of Tehran. The data were collected through interview and analyzed through Schmidt method. The findings indicate that life experience of women from their presence in religious ceremonies on three levels of intellectual, practical and social types are as below: A) Intellectual: gaining otherworldly rewards and proximity to God; positive impact of such a presence on human soul and psyche (acquisition of peace) with more acquaintance with the Quran, religious commandments and the life of the Infallible Imams. B) Practical: Finding appropriate and religious cases for marriage; positive impacts on family and marital life (improvement of relations between the couples and those of the parents and their children); and spending leisure times. C) Social: participation in social charities; awareness of condition of friends and relatives and assisting them in case of their need; and family visits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Religious Ceremonies
  • Typology