الگوی عملکرد شوراهای کمیته انضباطی دانشجویی: رویکردی داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام

2 کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام

چکیده

مقوله‌ انضباط به‌عنوان سرفصلی مهم در مدیریت منابع انسانی، مورد توجه همه‌ سازمان‌هاست. به‌نظر می‌رسد در فضاهای آموزشی، اهمیت این مسئله دو چندان می‌شود. هدف این پژوهش بررسی الگوی عملکرد شوراهای انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی و انطباق آن با الگوی مطلوب انضباط تعالی‌بخش است.
راهبرد پژوهش، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. بدین منظور با استفاده از روش مصاحبه‌ عمیق با دبیران کمیته‌های انضباطی 9 دانشگاه بزرگ تهران،‌ به‌تدریج الگوی عملکرد شوراهای انضباطی دانشجویی تدوین شد. در نهایت، میزان تناسب الگوی مذکور با الگوی انضباط تعالی‌بخش به‌عنوان الگوی اسلامی انضباط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ نشان می‌دهد که الگوی موجود عملکرد شوراهای انضباطی دانشجویی تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای رفتاری، شناختی و تدریجی انضباط است.
حرکت به‌سمت انضباط پرورش‌دهنده و تعالی‌بخش، توجه به تشویق، معرفی الگوها و اسوه‌ها در کنار برخورد با تخلفات، آموزش مهارت‌هایی به دانشجویان به‌منظور پیشگیری از وقوع تخلف، توصیه دانشجویان به تقوا و خودانضباطی در کنار تأکید بر قانون و آیین‌نامه از جمله اقداماتی است که موجب نزدیک‌تر شدن وضعیت موجود به الگوی اسلامی انضباط خواهد شد.

کلیدواژه‌ها