برساخت تفسیری تجربه زیسته خیّران مدرسه‌ساز؛ (مورد مطالعه: خیّران مدرسه‏‌ساز مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

2 استادیار جامعه‏‌شناسی دانشگاه بوعلی‏‌سینا همدان

چکیده

طی دو دهه اخیر، خیّران مدرسه‌‏ساز به‌عنوان بخشی از بدنه‌ جامعه با مشارکت مالی نیکوکارانه خود به‌توسعه فضاها و امکانات آموزشی همت گماشته‌‌اند. این مطالعه به بررسی معانی و تفسیرهای خیّران از عمل مدرسه‏‌سازی پرداخته است. این پژوهش به روش مردم‌نگاری، با تکنیک مصاحبه و با روش تحلیل نظریه زمینه‌ای به برساخت فرایندها، تعاملات و پیامدهای مدرسه‌سازی خیّران پرداخته است. «جهت‏‌گیری مشارکتی نیکوکارانه» مقوله هسته نظریه زمینه‌ای ارائه شده است که مجموعه‌ای از بسترهای موجود، استراتژی‏‌های عاملان و پیامدهای استراتژی‌های اتخاذ شده را یکپارچه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutical Construction of Existed Experience of Donors Contributing to School Build-ing

نویسندگان [English]

  • Neda Razavizadeh 1
  • Ahmad Mohammadpour 2
1 PhD student (Sociology of Economics and Development), Ferdowsi University, Mashad
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Bou-Ali Sina University
چکیده [English]

Over the past two decades some benevolent people, as part of the body of society, by donating money for construction of schools, have contributed to the development of educational places and facilities. The present paper is an attempt to study the meanings and interpretations of the benevolent donors of the charitable act of school building. Through a ethnographical method and by using interview and grounded theoretical analysis, the processes, interactions and consequences of school building of the donors have been constructed. The “charitable contributive orientation” is the main core of grounded theory that has integrated a set of existing contexts, actor’s strategies and consequences of the adopted strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contribution
  • Charitable School Builders
  • Hermeneutical Construction
  • Grounded theory
  • Mashad