بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی نظری فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر درصدد بررسی تطبیقی میانگین شاخص تنبلی در ایران و 55 کشور جهان، این سؤال اساسی را دنبال می‌کند که آیا ایرانیان از دیگر کشورهای جهان تنبل‌ترند؟ به‌همین منظور شاخص تنبلی ساخته شد تا میانگین این شاخص بین ایران و دیگر کشور‌ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. این پژوهش در مقام آزمون مدعا و بررسی فرضیات تحقیق، از روش تطبیقی کمی استفاده نموده است و بر مبنای تحلیل ثانویه مجموعه داده‌های کمی در سطح جهان، بین سال‌های 2005-2006، میانگین تنبلی در ایران را با دیگر کشورهای جهان مورد تحلیل قرار داده است. نتایج نشان می‌دهند که بر اساس شاخص ساخته شده در این تحقیق میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشورهای عربی بیش از ایرانیان دچار تنبلی‌اند و رتبه اول تنبلی در جهان را دارند. در انتها نیز تلاش شده تا برخی راهکارهای فردی و جمعی تنبلی نیز بیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Index of Laziness in Iran and other Countries and some Solutions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 1
  • Zainab Fatemi Amin 2
  • Majid Fouladian 3
1 Associate professor, Department of Sociology, University of Tehran
2 MA (Social Sciences Research), Shahid Beheshti University
3 PhD Student (Department of Sociology, University of Tehran)
چکیده [English]

The present paper focuses on a comparative study of index of laziness in Iran and 55 other countries. The main question of the present paper is: Are the Iranians lazier than the people of other countries? Hence the index of laziness was defined to compare its mean with those of other countries. Comparative quantitative method has been used to test the hypotheses. The mean of laziness in Iran has been analyzed in comparison with those of other countries on the basis of secondary analysis of the quantitative data related to 2005-2006 on world level.
The findings of the present paper indicate that on the basis of the proposed index, the degree of laziness in Iran is more than the world laziness mean. The Arab countries are lazier than Iran and are first in this regard. Some individual and collective ways of laziness have also been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Laziness
  • Social Laziness
  • comparative study
  • Iran