درآمدی بر مؤلفه‌های اساسی جنگ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مطالعات بین‌المللی

چکیده

جنگ نرم، کشاندن نبرد به حوزه باورها و عناصر ذهنی دخیل در تعیین رفتار فردی و اجتماعی است. این نبرد، دارای بسترها و همچنین عناصر، ویژگی‌ها، مبانی نظری، ساخت و بافتی متفاوت از جنگ سخت می‏باشد. این عناصر و مؤلفه‌های اختصاصی را ، می‏توان از زوایا و ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نوشتار ضمن بررسی جنبه‌های مفهومی جنگ نرم و عناصر کلیدی مرتبط با آن، به فرایند تغییر در باورها، افکار، رفتارها و ساختارها، شیوه‌های دشمن در این صحنه نبرد در پرتو هدف غایی آن (جهانی‌سازی فرهنگ غرب)، مخاطبین و عوامل جنگ نرم خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Fundamental Aspects of Soft War

نویسنده [English]

  • Davoud Ameri
Researcher of International Security Studies
چکیده [English]

Soft war is extension of battle to the field of beliefs and subjective factors involved in determination of individual and social behavior. This battle has its context as well as factors, features, theoretical principles, structure and texture, which are different from those of armed war. These exclusive factors and aspects can be analyzed from different perspectives and angles. The present paper focuses on conceptual aspects of soft war and its related elements as well as the process of transformation of beliefs, thoughts, behaviors and structures, enemy’s methods in this battle in the light of the ultimate goal (globalization of Western culture), the addressees and its agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Armed War
  • Change of Beliefs
  • Change of Thoughts
  • Change of Behavior
  • Change of Structure
  • Convincing