تجربه زیسته مادران تحصیل‌کرده دین‌مدار از کنشگری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران

چکیده

برقراری تعادل بین نقش‌های خانوادگی و اجتماعی، برای مادران تحصیل‌کرده دیندار، مسئله‌ای جدی است که فراتر از چالش‌های نظری، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های عملی را در پی دارد، هدف پژوهش حاضر کشف پاسخ‌هایی کاربردی پیرامون چگونگی ایجاد توازن بین نقش‌های خانوادگی و کنشگری‌های اجتماعی است. تأکیدات اخیر بر خطر پیری جمعیت و الزام به فرزندآوری بیشتر در میان قشر مذکور، بر ضرورت این تحقیق می‌افزاید. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد کیفی، با بیست وشش نفر از بانوان متولد دهه شصت که علاوه بر نقش‌های مادری و همسری، کنشگری اجتماعی قابل توجهی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و از روش تحلیل مضمون، برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. در بخش یافته‌ها، عوامل تنظیم‌کننده نقش‌ها در 4 شبکه مضمون کشف شده شامل عوامل فردی تنظیم کننده نقش‌ها، راهبرد‌های زمینه‌ای، راهبرد‌های موقعیتی و راهبرد‌های حمایتی سازمان یافته است، در نهایت، الگوی مفهومی تنظیم نقش‌ها ترسیم شد که مهم‌ترین مزیت آن، انطباق‌پذیری با مختصات زندگی افراد و سیالیت آن است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lived experience of religiously educated mothers of social activism

نویسندگان [English]

  • maryam khademi 1
  • zeinab aalami aalami 2
  • Aatefe moradi 3
1 Shahid Beheshti University
2 Faculty of Social Sciences, University of Tehran
3 Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Balancing family and social roles is a serious issue for religiously educated mothers that transcends theoretical challenges, complexities, and practical difficulties .The aim of this study is to discover practical answers on how to balance family roles and social activities. Recent emphasis on the risk of population aging and the need for more children among these groups adds to the need for this research .Thus by taking a qualitative approach , twenty-six women born in the sixties who had significant social activism in addition to motherhood and marital roles were interviewed And content analysis method was used to analyze the data. In the findings section , role-regulating factors in the four themed networks discovered include individual role-regulating factors, contextual strategies situational strategies and organized support strategies. Finally a conceptual role model was developed, the most important advantage of which is adaptability to the coordinates of people's lives and its fluidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social activism"
  • "Family work conflict"
  • " Employment of mothers"
  • " Role setting". "The lived experience of religious women"